HRCroatian
Početna
DURA na URBACT City Festivalu
DURA na URBACT City Festivalu
„URBACT City Festival" održao se od 06. do 08.svibnja 2015. godine u latvijskom gradu Rigi na kojem su sudjelovale i djelatnice DURA-e, Alisa Aliti Vlašić i Svjetlana Šimunović.

Tijekom trodnevnog događanja održana su predavanja i radionice na kojima su URBACT-ovi stručnjaci sudionike upoznali s mogućnostima podrške gradovima u izradi i provedbi integriranih urbanih strategija temeljeći se pritom na zajedničkom učenju i prijenosu dobrih praksi.

URBACT III program je europske međuregionalne suradnje koji je namijenjen svim europskim gradovima koji žele izraditi i uspješno provoditi svoje strategije održivog urbanog razvoja i odgovarajuće akcijske planove. Programom će se olakšati razmjena znanja i dobre prakse među gradovima i ostalim razinama vlasti u cilju promicanja integriranog održivog razvoja i poboljšanja učinkovitosti regionalne i Kohezijske politike.

Sredstva programa mogu u realizaciji projekata koristiti veliki gradovi, gradovi, općine; niže upravne razine: mjesni odbori, gradske četvrti i gradski kotarevi te metropolitanske vlasti i organizirane aglomeracije. Kao partneri, sredstva mogu koristiti ustanove i trgovačka društva koja su osnovale jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, nacionalna i regionalna tijela vlasti te sveučilišta, fakulteti i istraživački centri koji se bave urbanim pitanjima. Ukupan proračun programa je 96,3 milijuna eura, a doprinos iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) je oko 74,3 milijuna eura. Od 2003. godine, kada je pokrenuta prva generacija programa, više od 500 gradova sudjelovalo je u projektima umrežavanja, razmjene prakse i rješavanja svojih problema. U razdoblju od 2014. do 2020. godine, oko 70% sredstava programa biti će namijenjeno području istraživanja i inovacija, nisko-ugljičnom gospodarstvu, zaštiti okoliša, otvaranju novih radnih mjesta i socijalnoj uključenosti.

 Ovim je programom obuhvaćeno 28 država članica EU-a, te Norveška i Švicarska. Ukupno, u narednom periodu najmanje 50% sredstava ERDF-a će biti uloženo u urbana područja.
Datum:
11.05.2015
Natrag