HRCroatian
Početna
U DUBROVNIKU ODRŽAN BILATERALNI SASTANAK MREŽE „2ND CHANCE“
U DUBROVNIKU ODRŽAN BILATERALNI  SASTANAK MREŽE „2ND CHANCE“
Bilateralni sastanak mreže „2nd chance" financirane iz URBACT III programa održao se 1. i 2. lipnja 2017 u Dubrovniku.

Tema sastanka je bila „Financijski alati za rehabilitaciju napuštenih zgrada I znamenitosti".

Cilj projekta je razviti akcijski plan revitalizacije ljetnikovca Gučetić-Lazarević koristeći i propitujući participativne modele programiranja i upravljanja društveno kulturnim centrom u svrhu stvaranja identitetskog prostora koji uistinu „pripada" zajednici.

Tijekom dva odana održano je niz predavanja i radionica vezano za temu sastanka.

Također projektni partneri obišli su i ljetnikovac Gučetić gdje su se mogli upoznati sa svim problemima vezanim za obnovu i akcijski plan revitalizacije ljetnikovca.

Sastanku su prisustvovali predstavnici grada Maribora (Slovenija) i Caena (Francuska), Sveučilišta iz Genove (Italija) te Porta Viva SRU (Portugal).

Datum:
05.06.2017
Natrag