HRCroatian
Početna
2ND CHANCE - 5 PARTNERSKI SASTANAK
2ND CHANCE - 5 PARTNERSKI SASTANAK
U sklopu projekta "2nd chance" financiranog iz URBACT programa u Brusselu održava se peti partnerski sastanak na kojem sudjeluju i predstavnice DURA-e., Svjetlana Šimunović i Jelena Brbora od 28. studnoga do 30. studenoga 2017. godine.

Prvi dan radnog sastanka se raspravljalo o pitanjima vezanim za upravljanje projektom, projektnog budžeta i komunikacijskog dijela projekta.

Drugi dan su se predstavljali rezultati ULG grupa projektih partnera što su do sada odradili u sklopu projekta kao i organizacija ULG radionica na temu "Glavni izazovi u Bruxellesu".

U sklopu projekta organiziran je posjet zgradi ARLON 104 kao i obilazak Allée du Kaai kao jednog od dobrih primjera prakse.Treći dan raspravljalo se o politikama, instrumentima i strukturi za reaktivaciju slobodnih nekretnina kao i novim pristupima reaktivaciji velikih slobodnih zgrada u korist društva.

Datum:
01.12.2017
Natrag