HRCroatian
Početna
PARTNERSKI SASTANAK PROJEKTA SOLEZ
PARTNERSKI SASTANAK PROJEKTA SOLEZ

Djelatnik Dubrovačke razvojne agencije DURA-e Marko Cosmai sudjeluje na partnerskom sastanku projekta „SOLEZ“ iz programa Središnja Europa od 12. do 14. ožujka 2018. godine u mađarskom gradu Sárvár.

Prvi i drugi dan partnerskog sastanka pregledavale su se dosadašnje provedene aktivnosti kao i one nadolazeće. Pozornost je bila usmjerena na dosadašnju potrošnju budžeta, promjenu budžeta, pregled dosadašnjeg vremenskih rokova aktivnosti.


Treći dan sastanka će se napraviti plan za preostalu provedbu aktivnosti do kraja projekta.


Kroz projekt će se postaviti 40 parking wi-fi senzora za praćenje rada javnih autobusa s izradom analize uvođenja električnih autobusa u javni gradski prijevoz.


Osim pilot aktivnosti u sklopu projekta će se napraviti Akcijski plan uvođenja FUA (Functional urban area – funkcionalno gradsko područje) gdje će se u budućnosti moć kretati isključivo low-emission vozila, kako bi se smanjilo onečišćenje zraka od motornih vozila, ali i od buke te djelomično svjetlosti.


Grad Dubrovnik je partner na projektu, a DURA operativno tijelo za provedbu.

Datum:
13.03.2018
Natrag