HRCroatian
Početna
APPRODI - From Ancient maritime Routes to eco-touristic destination
APPRODI - From Ancient maritime Routes to eco-touristic destination

Naziv projekta: APPRODI - From Ancient maritime Routes to eco-touristic destination:

Program: INTERREG V-B Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014. – 2020.

Tematsko područje: Prioritetna os 2– Održiva regija

Glavni partner: Universita degli Studi di Teramo, Italija

Vrijeme provedbe: 24 mjeseca (01.01.2018.-31.12.2019.

Ukupni budžet projekta: 800.456,10 EUR


DURA ukupni budžet: 102.978,00 EUR

SUFINANCIRANJE DURA-e: 15.446,70 EUR

DAROVNICA: 87.531,30 EUR

Projektni partneri: Comune di Ortona, Universita Ca' Foscari Venezia (Italija), Bashkia Durres, Ministarstvo kulture Duress (Albanija), Sveučilište u Zadru (HR), Ionian University Research Krf, Directorate of programming Organisation and IT, Krf (Grčka)


Opći cilj projekta
: Promicati održivu valorizaciju i očuvanje prirodnih i kulturnih dobara kao sredstava razvoja na jadransko-jonskom području


Specifični cilj: povećanje znanja o prometu i rutama koje su povijesno utjecale na luke Jadranskog i Jonskog mora, jačanje odnosa poticanjem razvoja aktivnosti suradnje za iskorištavanje mora i okolice, implementacija novih ekoturističkih proizvoda i usluga vezanih uz drevne luke te zajednički strateški plan za mrežu kako bi se potaknuo ekoturizam.

Pilot projekt DURA: geo-arheološka istraživanja „Kaše“, web GIS mapa te poveznica sa Smart Card aplikacijom.

Natrag