HRCroatian
Ana Marija Pilato
Ana Marija Pilato
Direktorica
Tel 020/640-283
Andrea Novaković
Andrea Novaković
Stručni suradnik
Tel 020/638-236
Ena Soprano
Ena Soprano
Opći
poslovi
Tel 020/638-236
Svjetlana Šimunović
Svjetlana Šimunović
Kulturna baština /
turizam
Tel 020/640-562
Nataša Mirić
Nataša Mirić
Kulturna baština /
turizam
Tel 020/640-554
Marijana Puljas
Marijana Puljas
Poduzetništvo /
Ruralni razvoj
Tel 020/640-271
Mia Hrnić
Mia Hrnić
Poduzetništvo /
Ruralni razvoj
Tel 020/640-275
Marko Cosmai
Marko Cosmai
Energetska
učinkovitost
Tel 020/640-551
Tomislav Matković
Tomislav Matković
Energetska
učinkovitost
Tel 020/640-569
Alisa Aliti Vlašić
Alisa Aliti Vlašić
Civilno društvo /
Mladi / Sport
Tel 020/640-279
Jelena Brbora
Jelena Brbora
Civilno društvo /
Mladi / Sport
Tel 020/641-175
Oliver Milošević
Oliver Milošević
Civilno društvo /
Mladi / Sport
Tel 020/640-565
Nikša Vlahušić
Nikša Vlahušić
Pametni grad
Tel 020/640-555