HRCroatian
Početna
Osnovne informacije za udruge

Razvojna agencija Grada Dubrovnika DURA u suradnji s Upravnim odjelom za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo i aktivnim udrugama provodi aktivnosti edukacija, informiranja i promocije organizacija civilnog društva.

ŠTO I KAKO?

 • Prikupljamo informacije od važnosti za civilno društvo i razmjenjujemo ih s organizacijama civilnog društva
 • Kreiramo bazu kontakata udruga kroz identifikaciju aktivnih udruga, njihovih djelatnosti i kontakt podataka
 • Projektima edukacije povećavamo efekte potpornih, poticajnih i razvojnih mjera
 • Pružamo stručnu podršku razvojnim projektima koje provode udruge civilnog društva
 • Umrežavamo udruge civilnog društva na području Grada Dubrovnika, te ih povezujemo s drugim nacionalnim i međunarodnim udrugama
 • Dio smo Partnerskog vijeća za tržište rada Dubrovačko – neretvanske županije

CILJ:

 • uspostava Centra za udruge u sklopu DURA-e.

POGLED U BUDUĆNOST:

 • Izrađena baza kontakata aktivnih udruga u Gradu Dubrovniku
 • Educirani djelatnici u udrugama i stečena nova znanja i vještine
 • Bolja organizacija, financiranje, promocija i slika u javnosti udruga
 • Više partnerstva i umrežavanje udruga (NETWORKING)
 • Više povučenih bespovratnih sredstava iz EU fondova
 • Veći utjecaj na lokalnu i regionalnu samoupravu
 • Povećanje svijesti u javnosti o djelatnostima udruga
 • Povećanje broja aktivnih udruga u gradu Dubrovniku
 • Otvaranje novih radnih mjesta unutar udruga
 • Uključivanje marginaliziranih skupina u društveni životKako osnovati udrugu?

Uvjeti osnivanja

Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača.

Osnivač/ica udruge može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova. Osnivač/ica može biti i pravna osoba. Među osnivačima može biti i maloljetna osoba s navršenih 14 godina, kao i punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, uz prethodno ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika odnosno skrbnika. Osoba ovlaštena za zastupanje udruge može biti samo punoljetna, poslovno sposobna osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova.

Osnivači udruge mogu biti i stranci i strane pravne osobe.


Registracija

Zahtjev za registraciju udruge podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge.

Za registraciju udruge stvarno je nadležna opća uprava, a zahtjev se podnosi uredu državne uprave pri jedinici područne (regionalne) samouprave na čijem je području sjedište udruge. O upisu udruge u Registar udruga nadležni ured državne uprave donosi rješenje. O žalbama protiv odluka ovih ureda odlučuje Ministarstvo uprave Republike Hrvatske.

Popis ureda državne uprave u županijama možete naći ovdje.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu

Za registraciju udruge uz zahtjev je potrebno priložiti:

 • zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine
 • odluka skupštine o pokretanju postupka za upis u registar udruga, ako takva odluka nije donesena na osnivačkoj skupštini
 • statut udruge (2 primjerka)
 • popis osnivača
 • osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje i osobno ime ili naziv likvidatora
 • izvod iz sudskog ili drugog registra za stranu pravnu osobu osnivača udruge
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice za osnivače, likvidatora i osobe ovlaštene na zastupanje
 • suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge
 • ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika/skrbnika za osnivača maloljetnu osobu s navršenih 14 godina života te punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova
 • ovjerena izjava vezana uz naziv udruge, ako je potrebno

Zahtjev za registraciju mora se podnijeti u roku od tri mjeseca od dana donošenja odluke o pokretanju postupka za upis udruge u registar. U protivnom, zahtjev se odbacuje zaključkom protiv kojeg je dopuštena posebna žalba.

Više informacija na linku.


Za dodatne informacije možete se obratiti Odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvu na:

Email: [email protected]

Kontakt broj: 020/640-832

Natrag