HRCroatian
Početna
Renesansni vodovod
Renesansni vodovod
premoscenje trasa_na_flisu nuncijata_011 nuncijata_042 nuncijata_048 nuncijata_049

NAZIV PROJEKTA: „IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBNOVU TRASE DUBROVAČKOG RENESANSNOG VODOVODA U FUNKCIJI ŠETNICE“

NOSITELJ: Grad Dubrovnik

PROVEDBA: Razvojna agencija Grada Dubrovnika DURA

VRIJEME PROVEDBE: kolovoz 2014. – travanj 2016.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1,5 mil. HRK

VRIJEDNOST BESPOVRATNIH SREDSTAVA:  500.000,00 HRK

FINANCIRANJE:  Ministarstvo turizma

SUFINANCIRANJE: Grad Dubrovnik

OPIS PROJEKTA:

Razvojna agencija Grada Dubrovnika DURA u suradnji s Gradom Dubrovnikom prijavila je na Javni poziv projekt pod nazivom „Izrada projektne dokumentacije za obnovu trase Dubrovačkog renesansnog vodovoda u funkciji šetnice“ te je temeljem Odluke o raspolaganju sredstvima Fonda za razvoj turizma  te nakon objavljenog Javnog poziva za predlaganje projekata od 07. svibnja 2014. godine, Ministarstvo turizma donijelo  odluku o dodjeli bespovratnih sredstava u  iznosu od 500.000,00 kuna za navedeni projekt.

Cilj projekta je obnova trase dubrovačkog ranorenesansnog gravitacijskog vodovoda od izvorišta u Šumetu do naselja Nuncijata koji datira iz 15. stoljeća, s pripadajućim objektima u duljini od 8,5 km, u funkciji prezentacije domaćoj, ali i inozemnoj javnosti

U prvoj fazi projekta izrađena je projektna dokumentacija (geodetska podloga, provjera projektnog zadatka te idejni, glavni i izvedbeni projekt), a plan je u 2016. prijaviti i izvedbu infrastrukturnog dijela projekta na natječaj za kulturnu baštinu iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija, obzirom da će zadovoljavati sve preduvjete za javljanje na isti.

Naglasak planiranog rješenja je doprinijeti razvitku turističkih sadržaja neposredno uz koridor trase.

Opći cilj projekta je obnova trase dubrovačkog ranorenesansnog gravitacijskog vodovoda od izvorišta u Šumetu do naselja Nuncijata, s pripadajućim objektima u duljini od 8,5 km, u funkciji prezentacije domaćoj ali i inozemnoj javnosti. Cilj je uređenje trase u funkciji pješačko-biciklističke komunikacije koja će obogatiti i unaprijediti ukupnu turističku ponudu grada Dubrovnika. Osim toga naglasak planiranog rješenja je doprinijeti razvitku turističkih sadržaja neposredno uz koridor trase. U okviru naselja Šumet, Knežica, Sustjepan, Nuncijata potaknut će se razvitak specifične turističke ponude, u naseljima koja do sada nisu bila turistička destinacija, pa se samim time očekuje benefit realizacijom projekta i za lokalnu zajednicu. Na glavnom punktu ulaska na trasu u naselju Nuncijata planiran je polivalentni objekt (turističko – ugostiteljski punkt, parkiralište, sportsko igralište, dječje igralište) čijom izgradnjom bi se naselje

Nuncijata dodatno konsolidiralo te postalo početna lokacija nove turističke ponude Grada – povijesne infrastrukture ranorenesansnog vodovoda. Trasa vodovoda biti će istovremeno rekreativnog i edukacijskog karaktera. Šetnja trasom omogućit će posjetitelju da se vrati šest stoljeća unatrag i „od kilometra do kilometra“ bude svjedok tog iznimnog graditeljskog pothvata; koliko je ljudi radilo po pojedinoj dionici, kakva je bila struktura radne snage, gdje su spavali, koliko je bilo naručeno vina (sve iz izvornog ugovora o gradnji), kako je Dubrovačka Republika nadzirala radove, koje su bile poteškoće koje su pratile izgradnju, i niz drugih informacija. Projekt također razmatra mogućnost uključenja i dodatnih sadržaja u okviru same trase šetnjice kao što su Kuća vode na izvorištu Omble, revitalizaciju uskotračne želježničke trase i slične punktove.

Osim educiranja o ovoj iznimnoj povijesnoj infrastrukturi, s trase vodovoda bi se po prvi put mogao doživjeti prostor najgušće ladanjske izgradnje općenito u Hrvatskoj, koji je izniman zbog specifične tipologije i u europskim razmjerima. Trasa vodovodnog kanala još uvijek je jasno vidljiva u prostoru iako je prekinuta na koti Nuncijata. Objekti vodovoda su sporadično očuvani, u Gružu, pred ulazom u Grad u ulici uz Posat, uz Mline, te na brojnim lokalitetima u Starom Gradu (SLIKA 2). Realizacijom ovog projekta šire područje Dubrovnika, ali i Hrvatska općenito obogatila bi kulturno – turističku ponudu ali vrlo važno jest da bi se odteretila koncentracija turista na samu staru gradsku jezgru Dubrovnika. Dubrovački ranorenesansni gravitacijski vodovod građen 1436/37 godine jedan je od najvažnijih i najvećih infrastrukturnih projekata Dubrovačke Republike. Uzimajući u obzir okolnosti u kojima je građen, raritetan je projekt i u europskom kontekstu. Ugovor koji je dubrovačka vlada potpisala s talijanskim graditeljem Onofriom Giordanom della Cava iz mjesta Cava blizu Napulja i poduzetnikom Andreuzzom de Bulbitom iz Tramontea u Apuliji, odnosi se na izgradnju trase vodovodnog kanala od izvorišne točke u Šumetu na 109 m n.v. do ulaska u Grad na koti Minčeta na nadmorskoj visini od 89 metara u ukupnoj duljini od 11 700 m (PRILOG, SLIKA 1). Visinska razlika od izvorišne točke i točke ulaska vodovoda u Grad od samo 20 metara, odnosno nagib na određenim dionicama od samo 0,6% , prezentira minucioznost ovog projekta s inženjerskog odnosno građevinskog i geodetskog ali i investicijskog aspekta. Tim više budući je projekt realiziran u samo 16 mjeseci.  Na trasi vodovoda izgrađeni su brojni objekti: akvadukti, depoziti, taložnici, kanali, potporni zidovi, kamene cijevi, mlinovi. Završetak izgradnje vodovoda rezultirao je uvođenjem vode u Grad gradnjom Velike i Male fontane, te kasnije i židovske fontane, fontane u Kneževu dvoru, u palači Sandalja Hranića, fontane na Pločama, uvođenja vode u franjevački i dominikanski samostan. Iz izvornog ugovora o gradnji dubrovačkog renesansnog vodovoda moguće je iščitati ugovorene obveze između Naručitelja, Dubrovačke Republike i Izvoditelja radova; u ugovoru je jasno naznačen objekt ugovora koji treba biti izgrađen, kvaliteta izvedenih radova, definirane su karakteristike objekta gradnje, definirani su uvjeti gradnje, utvrđen je i garantni rok od godine dana, dogovoreni je tempo isplate plaće prema obavljenim radovima. U vrijeme Dubrovačke Republike vodovod je bio jedna od osnovnih komunikacijskih pravaca iz Grada prema Rijeci dubrovačkoj, njime je šetao i Marin Držić kada se inspirirao Rijekom pišući pastoralu Tirenu. S aspekta stranaca predstavljao je ne samo moć jedne države nego i njen civilizacijski doseg. Ali prije svega ovaj zahvat svjedoči o dalekovidnosti ali i kompetentnosti i učinkovitosti dubrovačke vlasti, da osigura dostatna sredstva, organizira i dovrši projekt izgradnje u vrlo brzom roku. Koncizno napisan ugovor o gradnji vodovoda između Dubrovačke Republike tj. investitora i graditelja svjedoči o visokom stupnju uređenosti Dubrovačke Republike, brigom za javni interes, i na koncu savjesnosti o upravljanju državnim novcem. Zbog navedenog je dubrovački ranorenesansni vodovod prvorazredni kulturno povijesni artefakt s velikim prezentacijskim potencijalom.

Rezultati realizacije projekta „Obnova trase dubrovačkog vodovoda u funkciji pješačke šetnice“ su:

  1. Obnova i prezentacija prvorazrednog povijesnog infrastrukturnog objekta koji na najbolji način prezentira bogatstvo i civilizacijski doseg proteklih povijesnih razdoblja
  2. Obogaćivanje specifične turističke ponude sa snažnom kulturnom ali i ekološkom porukom da je takav objekt 6 stoljeća ostao očuvan
  3. Obnovljena trasa ranorenesnog vodovoda postat će nova destinacija na turističkoj mapi grada Dubrovnika i time rasteretiti prekapacitiranu povijesnu jezgru
  4. Obnovljena trasa ranorenesansnog vodovoda kao turistički atraktivno kulturno dobro potaknut će razvitak turističke ponude u neposrednom koridoru trase u naseljima Knežica, Šumet, Nuncijata, (obiteljska gopodarstva, ugostiteljstvo) koja do sada nisu bili dio turističke ponude grada Dubrovnika
  5. Proširiti će se gradski prostor u funkciji javne namjene na rubnim dijelovima grada
  6. Aktivirat će se kolektivna svijesti o potrebi očuvanja povijesnih infrastrukturnih objekata (Stonski irigacijski sustav, Konavoski vodovod, Napoleonova cesta, trasa željeznice kao biciklistička staza itd)
  7. Raščišćavanjem i uspostavljanjem trase osigurat će se i bolja protupožarna zaštita šireg područja
  8. Formiranjem nove rekreativne zone poboljšava se kvaliteta života stanovnicima Grada

Natrag