HRCroatian
Početna
Održivi turizam na širem području Grada Dubrovnika

Grad Dubrovnik njeguje identitet inovativnog i atraktivnog elementa turističke ponude  integrirajući održivo korištenje, očuvanje i promoviranje ambijentalne ruralne determinante, kulturoloških specifičnosti i društvenih činitelja današnjeg područja Dubrovnika, kao i mjesnu specifičnost i originalnost.

Povećanje dolazaka turista u Dubrovnik iz godine u godinu stvorilo je potrebu za Lokalnim Akcijskim Planom koji bi na stanovit način pridonio rješavanju preusmjeravanja određenog broja turista u peri-urbana i ruralna područja, time doprinio razvoju tih područja i učinio razvoj održivog turizma mogućim u pretjerano posjećenom Dubrovniku.

Lokalni Akcijski Plan, koji je grad Dubrovnik izradio u suradnji sa DURA-om, uključuje razvoj ruralnog turizma i integraciju turističke ponude sljedećih područja:

•          Gornja Sela: Gromača, Ljubač, Mrčevo, Kliševo, Mravinjac i Riđica,

•          Donja Sela: Osojnik, Zaton, Orašac, Trsteno i Brsečine Dubravica,

•          Elafiti: Koločep, Lopud i Šipan (Suđurađ), i

•          Bosanka i ruralno područje Rijeke Dubrovačke (Rožat, Komolac, Mokošica).

•          Ostala sela u ruralnom području Rijeke Dubrovačke: Prijevor, Knežica, Sustjepan, Dračevo selo, Petrovo selo, Čajkovići i Čajkovica.


Lokalni Akcijski Plan za integrirani i održivi turizam - Grad Dubrovnik

Kontakt:
Nataša Mirić [email protected] 020/640-554
Natrag