HRCroatian
Početna
Godina svetoga Vlaha

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 2. sjednici održanoj 18. svibnja 2015. godine usvojilo je  Zaključak kojim se 2016. godina proglašava Godinom svetoga Vlaha, a povodom 1700-te obljetnice mučeničke smrti dubrovačkog parca.

Projekt čije je idejno polazište potaknuto velikom i značajnom obljetnicom obilježavanja 1700 godina od mučeničke smrti sv. Vlaha - zbir je cjelogodišnjih programskih aktivnosti temeljenih na različitim aspektima njegova štovanja širom svijeta, sa snažnom ekumenskom i duhovnom dimenzijom, napose kulturološkom, osobito u Dubrovniku. Svrha i ciljevi programa projekta su podizanje razine svijesti i samosvijesti o značenju Parca u lokalnom i širem kulturnom arealu, objedinjujući svjetovnu i vjersku komponentu i temeljeći se na snažnoj i kontinuiranoj tradiciji štovanja sveca zaštitnika te oblikovanja ukupnog dubrovačkog kulturnog prostora. Programske aktivnosti temelje se na prezentaciji i međusobnom prožimanju bogate materijalne i nematerijalne kulturne baštine te autentične istoznačnosti bića Sveca i Grada.

Ovaj projekt afirmira, unaprjeđuje i popularizira  Festu Sveca, koji su zaštićeno nacionalno kulturno dobro, upisano na UNESCO-vu Listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Željeni rezultat projekta je jačanje sustava mjera zaštite, referirajući se na međunarodnu razinu štovanja Sveca te širenje granica spoznaje o kulturnoj raznolikosti i ljudskoj kreativnosti.

Natrag