HRCroatian
Početna
JAVNA NABAVA - USLUGE PRIPREME I PROVEDBE KOMUNIKACIJSKIH ALATA U SKLOPU PROJEKTA „IDEAL“ - PONOVLJENI POSTUPAK
JAVNA NABAVA - USLUGE PRIPREME I PROVEDBE KOMUNIKACIJSKIH ALATA U SKLOPU PROJEKTA „IDEAL“ - PONOVLJENI POSTUPAK

Dubrovačka razvojna agencija DURA d.o.o. raspisala je dana 3. svibnja 2018. godine javnu nabavu pod nazivom “Usluge pripreme i provedbe komunikacijskih alata u sklopu projekta „iDEAL“ (DEcision support for Adaption Plan)” evidencijski broj nabave: JN – 11/2018, a sve sukladno objavljenom "Planu javne nabave za 2018. godine".

Ponuda se dostavlja u skladu s dokumentacijom o nabavi koja se nalazi u privitku ovog poziva, na adresu naručitelja Dubrovačka razvojna agencija DURA d.o.o., Branitelja Dubrovnika 15, 20000 Dubrovnik, bez obzira na način dostave zaključno s 16.5.2018. godine, do 13:00 sati.

Prilozi:
1. Poziv na dostavu ponuda
2. Dokumentacija o nabavi


3. POZIV NA DOSTAVU PONUDA - IZMJENA - 7.5.2018.

4. OBAVIJEST O IZMJENI DOKUMENTACIJE - 7.5.2018.
5. DOKUMENTACIJA O NABAVI IDEAL - IZMJENA - 7.5.2018.

Datum:
03.05.2018
Natrag