HRCroatian
Početna
JAVNI POZIV za sufinanciranje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika
JAVNI POZIV za sufinanciranje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika

Na temelju Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine („Narodne novine“, broj 78/14) i Zaključka Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, Klasa:363-01/18-09/12,Urbroj: 2117/01-09-18-06, od 9.ožujka 2018.,Grad Dubrovnik putem Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju raspisuje Javni poziv za sufinanciranje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika.

Prijave se zaprimaju do isteka sredstava Javnog poziva, a najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.

 

Sve potrebne dokumente možete pronaći na stranici www.dubrovnik.hr

Datum:
21.06.2018
Natrag