DURA na Smart City Expo 2015
HRCroatian
Početna
DURA na Smart City Expo 2015
DURA na Smart City Expo 2015
Smart City Expo 2015, najveća svjetska konferencija pametnih gradova i novih tehnologija, održana od 17. do 19. studenog 2015. u Barceloni, s preko 14 tisuća posjetitelja i 465 izlagača. Nikša Vlahušić, stručni suradnik DURA-e, održao je dva predavanja na temu pridruživanja grada Dubrovnika OASC-u (Open & Agile Smart Cities) partnerstvu i podrške lokalnoj zajednici pri uključivanju i definiranju Smart City koncepta.

OASC je internacionalno partnerstvo 75 gradova čiji je cilj uspostava i definicija komunikacijskih standarda u Smart City projektima i sustavima. Standardizacija na ovoj razini predstavlja značajan izazov za sve dionike i gradove, ali dugoročno omogućuje dijeljenje i repliciranje najboljih Smart City rješenja primijenjenim u partnerskim gradovima te otvara izlaz na novo tržište firmama i startupovima iz Dubrovnika. OSAC partnerstvo je podržano i od strane europske komisije za komunikacijske mreže, sadržaj i tehnologiju, a naglasak je stavljen na izradu standarda kroz pilot projekte i suradnju sa stručnjacima u IKT sektoru. http://www.oascities.org/open-and-agile-smart-cities/


Na predavanjima posebno je istaknuta treća generacija Smart City koncepta, prema kojem su civilne udruge i mlade lokalne firme osnovni pokretač gradova i inovativnih rješenja, za razliku od prve generacije na kojoj je fokus bio koncentriran na već dostupna rješenje velikih tvrtki kao IBM-a, Microsoft-a i Cisco-a. Kako je Smart City u pravilu kompleksan i sveobuhvatan projekt, zaključeno je da je za pravilnu izvedbu nužna otvorena i transparentna suradnja između javnog i privatnog sektora, gradskih uprava, velikih firmi i startupova.

Datum:
23.11.2015
Natrag