DURA I KINOOKUS U EU PROJEKTU REVITALIZACIJE DUBROVAČKOG NASLJEĐA HRANE
HRCroatian
Početna
DURA I KINOOKUS U EU PROJEKTU REVITALIZACIJE DUBROVAČKOG NASLJEĐA HRANE
DURA I KINOOKUS U EU PROJEKTU REVITALIZACIJE DUBROVAČKOG NASLJEĐA HRANE
Gradskoj razvojnoj agenciji DURA i Udruzi Kinookus odobrena su sredstva fonda Central Europe za trogodišnji projekt "Slow Food Centralna Europa: kultura, baština, identitet i hrana"

Projekt, čiji je nositelj Slow Food, a partneri Grad Venecija, Gastronomsko Sveučilište u Pollenzu (Italija), Turistička zajednica Južne Moravije, Slow Food Brno (Republika Češka), Grad Krakov, odjel za promociju i turizam (Poljska), Slow Food Poljska i Grad Kecskemet (Mađarska) za cilj ima osposobiti lokalne aktere da pristupom, koji kombinira ekonomsku, ekološku i društvenu održivost, vrednuju nematerijalno nasljeđe hrane.

Suradnjom pet gradova vrijedne spomeničke baštine Centralne Europe, stvorit će se prenosivi model vrednovanja tradicijske hrane, pasmina i sjemena, tradicijskih tehnika prerade, folklora, kulturnog krajolika i prirodnih resursa koji hrane i povezuju gradsko stanovništvo i ruralne zajednice.

Datum:
06.06.2017
Natrag