AKTIVNOSTI SLOW FOOD-CE SU U PUNOM ZAMAHU U PET GRADOVA SREDNJE EUROPE!
HRCroatian
Početna
AKTIVNOSTI SLOW FOOD-CE SU U PUNOM ZAMAHU U PET GRADOVA SREDNJE EUROPE!
AKTIVNOSTI SLOW FOOD-CE SU U PUNOM ZAMAHU U PET GRADOVA SREDNJE EUROPE!

Lokalne radne skupine uspostavljene su u pet europskih gradova uključenih u projekt (Brno, Dubrovnik, Kecskemét, Krakov i Venecija) kako bi ostvarile sinergiju među lokalnim dionicima (proizvođačima, trgovcima, profitnim i neprofitnim tvrtkama, te raznim sudionicima iz kulturnog sektora) s ciljem identificiranja i promocije tradicionalne hrane i lokalnih proizvoda kao nematerijalne kulturne baštine.

Tri grada su održala prve lokalne treninge kako bi pružili tehničke okvire i metodološke smjernice za mapiranje lokalne gastronomske baštine. Ovi treninzi bili su mogućnost za predstavljanje projektnih alata koji su usmjereni na identificiranje i poboljšanje lokalnih proizvoda te pružanje sadržaja i praktičnih uputa raznim kategorijama korisnika (institucijama, tvrtkama, stručnim udruženjima, civilnom društvu, itd.) za istraživanje gastronomsko-kulturalnog nasljeđa koje se odnosi na hranu.

28. ožujka predstavnici grada Brno, regionalne uprave, gastronomskih i agronomskih škola te trgovci vinima i hranom našli su se na tržnici Brno kako bi raspravili o mogućnostima suradnje na mapiranju i razvoju gastronomske baštine grada Brno i regije Južna Moravska. Sastanak je omogućio sudionicima da razmjene svoja znanja o lokalnoj prehrambenoj baštini i da razgovaraju o načinima integracije u održivi razvoj grada.

28. travnja lokalna radna skupina Općine Kecskemét održala je prvi trening na tržnici Kecskemét (koja slavi 650. obljetnicu ove godine) kako bi privukla pozornost na zdrave proizvode koje uzgajaju i proizvode lokalni poljoprivrednici. Lokalni dionici bili su oduševljeni pristupom projekta te su istaknuli važnost zajedničkog rada i međusobne pomoći kako bi očuvali i prenijeli na buduće generacije tradiciju i gastro-kulturalno nasljeđe Kecskeméta i okolice.

4. svibnja lokalni trening se održao u Veneciji. U događaj je bilo uključeno oko 15 strateških sudionika s područja Venecije (predstavnici udruga, proizvođači, poljoprivrednici, ugostitelji,  znanstveni stručnjaci i vlasnici turističkih smještajnih objekata).

Potaknut je dijalog među sudionicima i stvorena je sinergija za budućnost: sudionici su počeli razmišljati o detaljnom dizajnu venecijanskih pilot aktivnosti, koje će stvoriti vođene turističke rute za ponovno otkrivanje i promociju gastronomskog nasljeđa Sant'Erasma i otoka Pellestrina.

Tijekom prvih lokalnih treninga ciljevi mapiranja (koji će dokumentirati lokalne gastronomske proizvode koji se trebaju ponovno otkriti, vrednovati i zaštititi) ilustrirani su i podijeljeni sudionicima. Prva faza mapiranja (uključujući istraživanje i identificiranje „čuvara“ gastronomsko-kulturalnih resursa koje treba intervjuirati) sada može početi.

Datum:
23.05.2018
Natrag