HRCroatian
Početna
NACRT PRIJEDLOGA ZA IZRADU SUMPA PROJEKTA CHESTNUT
NACRT PRIJEDLOGA ZA IZRADU SUMPA PROJEKTA CHESTNUT
fefd2ce469be4a3d8a6e4f7a43988b20 e80ae627ce9d41608384ab7b038ec0d3 dceea65dfeb04486a237b1410bcaf4d8 4f31d5e2001946a3bcc514c56500946d img_0882 img_0889 img_0884

U sklopu projekta „CHESTNUT – CompreHensive Elaboration of STra-tegic plaNs for sustainable Urban Transport“ održana je radionica 03.12.2018. unutar odobrenog unutar programa Interreg DUNAV.

 

Cilj radionice je bilo predstavljanje prijedloga Transnacionalne strategije koja će doprinijeti izradi Plana održive urbane mobilnosti (SUMP) na razini velikog urbanog područja (FUA – Functional Urban Areas).

 

Cilj projekta CHESTNUT je doprinijeti boljoj povezanosti i multimodalnosti prometnog sustava koji se temelji na korištenju više održivih sredstava prijevoza, kao što su javni prijevoz, biciklizam, hodanje, električna vozila i slično.

 

U okviru tog cilja, projekt će doprinijeti i sljedećim ciljevima:

  • smanjenje emisije stakleničkih plinova,
  • poboljšanje životnih uvjeta u područjima koja su pokrivena projektom,
  • olakšavanje prijelaza na održive prometne modele,
  • smanjenje prometnog pritiska na područjima koja su pokrivena projektom.

 

Prvi korak prema ostvarenju ciljeva projekta bio je prikupljanje relevantnih podataka koji su se, agregirani u zajednički transnacionalni okvir, koristili kao primarni inputi za elaboraciju scenarija mobilnosti, tj. plana održive urbane mobilnosti. Podaci su se prikupljali na osnovi stručnog upitnika te sukladno metodologiji putem standardiziranog, zajedničkog okvira/metodologije koje je omogućilo kvalitetnu usporedbu i benchmarking različitih područja.

 

Na osnovi spomenutih scenarija i doprinosa relevantnih dionika razvio se prijedlog Transnacionalne strategije koja će doprinijeti izradi Plana održive urbane mobilnosti (SUMP) na razini velikog urbanog područja (FUA - Functional Urban Areas).

 

Prikupljeni podaci, razvijeni scenariji plana održive urbane mobilnosti će omogućiti odgovornim institucijama da razviju aktivniju ulogu u promicanju održive mobilnosti.

 

Datum:
04.12.2018
Natrag