HRCroatian
Početna
PILOT PROJEKT „BESPLATNI PRISTUP INTERNETU“
PILOT PROJEKT „BESPLATNI PRISTUP INTERNETU“

‘’Kick off’ sastanak koordinacijskog tima pilot projekta Alter Eco održan je 23.4.2019 u prostorijama DURA-e. Sastanku su prisustvovali predstavnici Grada Dubrovnika, DURA-e kao ''in house'' provoditelja projekta, vanjski stručnjak DURA-e za ICT te predstavnici isporučitelja usluge HT i Trilix.

Glavni cilj projekta Alter Eco je poticanje održivog razvoja kroz ciljane politike i regulative u svrhu valorizacije prirodnih i kulturnih resursa na području Grada Dubrovnika, dok je specifični cilj smanjenje koncentracije ljudskih djelatnosti na tzv. turističkim hotspot-ovima u svrhu održavanja stupnja nosivosti kapaciteta.

Kako bi ispunio navedeni specifični cilj, Grad Dubrovnik je u suradnji s DURA-om osmislio pilot projekt čiju okosnicu čini implementacija infrastrukture za besplatan pristup internetu unutar Starog Grada te integracija sa postojećom Dubrovnik Card aplikacijom u svrhu praćenja kretanja turista i predlaganja novih ruta kretanja.

S obzirom da je rasterećenje gužvi unutar Starog grada detektirano kao jedna od nužnih mjera u ostvarivanju održivog turizma u Gradu Dubrovniku, pilot projekt omogućuje upotrebu novih alata za potrebe preusmjeravanja turista sa područja Starog Grada na alternativne gradske atrakcije kako bi se protočnost ljudi povećala, rasteretile najopterećenije gradske lokacije te na taj pridonijelo očuvanju, zaštiti ali i valorizaciji vrijednih kulturnih i prirodnih resursa.

Projekt je predstavljen i u širem kontekstu dosadašnjih aktivnosti Grada Dubrovnika kroz 'Respect the City' ,te je definiran detaljan plan realizacije i integracije sa postojećim Dubrovnik Card projektom.

 

Datum:
23.04.2019
Natrag