HRCroatian
Početna
Prvi online međunarodni sastanak „Active NGOs“ projekta – uspješan nastavak rada mreže za transfer znanja

Mreža prijenosna znanja „Active NGOs“ u kojem je DURA jedan od partnera, a koja traje od prosinca 2018. godine nakon tri međunarodna sastanka koja su se održala u Santa Poli (ožujak 2019.), Dubrovniku (svibanj 2019.) i Sirakuzi (listopad 2019.) uslijed COVID-19 pandemije morala je, na veliku tugu svih partnera, otkazati četvrti međunarodni sastanak koji se trebao održati u lipnju 2020. godine u Espoou.

Umjesto tog sastanka, dr.sc. Levente Polyak, vodeći URBACT-ov ekspert koji prati ovu mrežu, organizirao je online sastanak na temu digitalizacije i post-COVID 19 oporavka društveno-kulturnih centara gradova partnera. Pozvani su i ad-hoc eksperti koji su podijelili svoje pozitivne prakse i iskustva koja se tiču korištenja digitalnih alata korištenih za solidarne aktivnosti i participaciju te načine financijskog i organizacijskog oporavka civilnih udruga nakon pandemije.

Ad hoc eksperti bili su Inese Vivare iz Civic Alliencea, Antonio Lopet iz Centra za mlade Santa Pola, Simone d'Antonio iz ANCI-ja te Giuseppe di Natale iz Foruma Terzo Settore, a također su bile organizirana i dva kratka grupna rada na kojem su partneri mogli jedni drugima savjetovati iz svojih iskustava pozitivne prakse u područjima digitalnih alata za volontiranje i gradnju kapaciteta, digitalne participacije i stabilnosti društveno-kulturnih centara nakon pandemije.

Sastanku su prisustvovale Maris Arbanasin (DURA), projektna koordinatorica i Petra Marčinko (ARL), koordinatorica URBACT-ove lokalne skupine, te im je ovaj sastanak omogućio usvajanje novih znanja o digitalnom transformaciji rada društveno-kulturnih centara i njihovih organizacija te načina digitalnih aktiviranja zajednice.

ACTive NGOs URBACT-ova je mreža prijenosa znanja posvećena razvoju i poboljšanju modela suradnje između udruga civilnog društva i jedinica lokalne samouprave. Inspirirajući se iz Dobre Prakse NGO kuće u Rigi, platforme za civilno-javnu participaciju, mreža spaja gradove diljem Europe: Riga (LV), Sirakuza (IT), Santa Pola (ES), Dubrovnik (HR), Brighton and Hove (UK) i Espoo (FI). Projekt je sufinaniran od strane ERDF-a unutar URBACT III Operativnog programa. Doznajte više na: https://urbact.eu/active-ngos /Facebook: ACTiveNGOs /Twitter: @ACTive NGOs /Instagram: active.ngos

Prvi online međunarodni sastanak „Active NGOs“ projekta – uspješan nastavak rada mreže za transfer znanja
Datum:
02.06.2020
Natrag