HRCroatian
Početna
Strategija pametnoga grada
Strategija pametnoga grada
Implementacijom zaokruženog koncepta pametnog grada, Grad Dubrovnik želi korištenjem tehnologije ojačati postojeće kompetitivne prednosti i poboljšati kvalitetu života građana, osigurati konkurentnost gospodarstva i dugoročnu održivost okoliša i Grada. Vodeći se rezultatima ocjene zrelosti postojećih pametnih usluga kao i uočenim potrebama Grada za budući razvoj, identificirani su ključni ciljevi pametnog Grada Dubrovnika u narednom razdoblju.

Strategijom je definirano ukupno 17 osnovnih projekata pametnog grada koji će međusobnom integracijom doprinjeti ostvarivanju spomenutih ciljeva odnosno uspostavi koncepta pametnog grada.

DUSC Gospar
DUSC Infra
DUSC Javna uprava digital
DUSC Knežev dvor digital
DUSC Kultura 2020 – u implementaciji
DUSC Mladi i sport
DUSC Okoliš – u implementaciji
DUSC Parking – u implementaciji
DUSC Ragusa digital
DUSC Rasvjeta
DUSC Sigurnost i privatnost
DUSC Smart City Platforma
DUSC Social
DUSC Transport Info – u implementaciji
DUSC Urbana i održiva mobilnost
DUSC Ured pametnog grada
DUSC Voda – u implementaciji


Natrag