HRCroatian
Početna
Realizirani projekti

DU CARD APLIKACIJA
du card

„Dubrovnik Card“ aplikacija modernizira pristup ponudi koju sadržava Dubrovačka kartica koja omogućava posjetiteljima grada Dubrovnika ulaznicu u osam kulturno - povijesnih znamenitosti kao i raznorazne popuste u trgovinama i ugostiteljskim objektima uz koju dolazi i besplatni turistički vodič. Uvođenjem mobilne aplikacije korisnik više neće imati potrebu za papirnatom brošurom jer će sve potrebne informacije o znamenitostima, objektima i ponudama imati na svome mobilnom uređaju. Šetajući gradom, posjetitelji će dobiti informaciju o ponudi koja se nalazi u njihovoj neposrednoj blizini uz pomoć iBeacon tehnologije. U gradu je postavljeno je 8o ibeacon-a  koji šalju obavijest na korisnikove mobilne telefone kada se nalaze u blizini objekata uključenog u Dubrovačku karticu. Aplikacija je dostupna za tri mobilne platforme, Android, iPhone te Windows Phone.

ANDROID

iOS


PAMETNI PARK
pametni park

Tehnologija pametnog parka se temelji na principu automatske regulacije navodnjavanja zelenih površina gdje senzori mjere vlagu u zemlji u te uključuju prskalice po potrebi - ako je izmjerena vlaga manja od dopuštene za različite dijelove parka. Uz distribuirano mjerenje izvedena je i paralelna kontrola više redova prskalica čime se ostvaruje optimalno autonomno upravljanje cijelim sustavom u stvarnom vremenu.

Osnovna prednost ovog projekta je potpuna modernizacija navodnjavanja koja predviđa uštede u potrošnji vode do 50 % za lokaciju pilota. Sustav je ugrađen u novi park kod zgrade Grawe-a.


SOLARNE KLUPE
solarne klupe

3 solarne klupe su postavljene na dvije lokacije u gradu. Dvije na novoj gradskoj šetnici pred zgradom Grawea, a treća u parku na Batali.

Na klupama se mogu puniti manji električni uređaji kao što su mobiteli i tableti, a osim te osnovne funkcionalnosti, klupe su opremljene i raznim senzorima koji će mjeriti UV indeks, buku, tlak, temperaturu i vlagu zraka te proizvedenu i potrošenu električnu energiju. Sve te informacije korisnici će moći pratiti na iOS i Android mobilnim aplikacijama

ANDROID

iOSPAMETNI PARKING
pametni parking

Sustav je koji traženje parkinga po gradu pretvara iz dugotrajnog i frustrirajućeg procesa u par jednostavnih akcija. Ideja je temeljena na želji da u što kraće vrijeme korisnik pronađe najbliže slobodno parkirališno mjesto u gradu. Na 124 parking mjesta (parking ispod žičare) su postavljeni senzori koji u stvarnom vremenu šalju informaciju na server te su one dostupne korisnicima u obliku interaktivne mape na mobilnim (iOS i Android) aplikacijama na kojima će se vidjeti sve informacije o parkingu, od cijene, besplatnih sati do uvjeta korištenja parkinga.

Osnovne prednosti ovog projekta u odnosu na postojeća rješenja su  jednostavna montaža, bežična komunikaciju i automatska rekonfiguracija mreže

ANDROID

iOS


DUBROVAČKO OKO
dubrovacko oko

Riječ je o interaktivnoj web platformi za komunikaciju građana s upravnim tijelima Grada Dubrovnika kao i gradskim komunalnim tvrtkama s ciljem što učinkovitijeg rješavanja komunalnih problema.

Za prijavu problema se potrebno registrirati te poslati fotografiju, opis i mjesto na kojem se nalazi određeni problem. Na web stranici se može vidjeti koji su to problemi riješeni i kako, što je u postupku, a što uopće nije u nadležnosti komunalnog odjela.  Dostupna će biti i statistika riješenih, odnosno neriješenih problema. 'Dubrovačko oko' dostupno je na web stranici, a može se preuzeti i mobilna aplikacija za iOS i Android.

Natrag