HRCroatian
Početna
POMOĆNICI U NASTAVI U OSNOVNIM ŠKOLAMA GRADA DUBROVNIKA
POMOĆNICI U NASTAVI U OSNOVNIM ŠKOLAMA GRADA DUBROVNIKA
LOGO PROGRAMA.png
PROGRAM
Europski socijalni fond

CILJ PROJEKTA Cilj ovog projekta je pružanje potpore uključivanju 21 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim školama Grada Dubrovnika kroz angažiranje 21 stručnog/e pomoćnika/ce u nastavi, a kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.


PARTNERI
Nositelj: Grad Dubrovnik, ostali partneri: Razvojna Agencija Grada Dubrovnika DURA, Osnovna škola Ivana Gundulića, Osnovna škola Marina Getaldića, Osnovna škola Marina Držića, Osnovna škola Lapad, Osnovna škola Antuna Masle, Osnovna škola Mokošica

VRIJEME PROVEDBE: 17.08.2015. - 16.08.2016.
DAROVNICA ZA GRAD DUBROVNIK : 830.175,03 HRK

Natrag