HRCroatian
Početna
EUPLETT
EUPLETT
LOGO PROJEKTA 3.jpg

PROGRAM
Europe for citizens (Urban planning)

CILJ PROJEKTA Cilj projekta je kroz dijalog građana i demokratske procese razviti snažnu, dinamičnu i dugotrajnu mrežu "pobratimljenih" gradova, ujedinjenih u zajedničkom stvaranju održivog urbanog planiranja. Projekt će doprinijeti razvitku gradske jezgre, podizanju svijesti o politikama Europske unije i povećanju kompetencije u europskom planiranju. Kao rezultat projekta predviđena su minimalno tri nova zajednička projekta u sklopu programa Europa 2020.

Ključne aktivnosti i rezultati:

  • Organizacija europske konferencije na temu „Demokratski procesi –od EU politike do prostornog planiranja na lokalnom nivou" (svibanj, 2014.)
  • Održavanje tri partnerska sastanka sa nizom korisnih predavanja i stručnih skupova, uključujući završni sastanak u Falkenbergu (Švedska)
  • Pomoć glavnom partneru pri organizaciji drugih događanja i konferencija u partnerskim gradovima sa stručnim sudionicima s našeg područja
  • Takmičenje mladih predstavnika partnerskih gradova - "app competition"
  • Publikacija E – knjige


PARTNERI Općina Falkenberg (Švedska), Općina Schouwen-Duiveland (Nizozemska), Općina Koege (Danska) i Općina Ballymena (Sjeverna Irska),DURA
VRIJEME PROVEDBE: 01.02.2014.- 31.10.2015.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.124.000,80 HRK
DAROVNICA ZA DURA-u : 187.500,00 HRK
SUFINANCIRANJE: 28.125,00 HRK

Natrag