HRCroatian
Početna
HERIT DATA
HERIT DATA

Projekt: HERIT-DATA

Program: Interreg Med 2014-2020

Prioritet programa: Zaštita i promocija prirodnih i kulturnih resursa na Mediteranu

Specifični cilj programa: Poboljšati politike održivog razvoja učinkovitijim vrednovanjem prirodnih resursa i kulturnog naslijeđa u turizmu obalnih i priobalnih područja na Mediterana.

Trajanje projekta: 01.2.2018. – 31.01.2022.


Glavni Partner:
Regija Toscana, Italija


Partneri:

Fondacija za istraživanja i inovacije, Italija

Fondacija za povijesno naslijeđe Santa Maria Real, Španjolska

Dubrovačka razvojna agencija DURA, Hrvatska

Agencija za održive Mediterannske gradove i područja, Francuska

Sveučilište znanosti i tehnologije - Novo sveučilište Lisabon, Portugal

Fondacija Valenciaport za istraživanje, promociju i komercijalne studije regije Valencija - Španjolska

Regija Occitanie/Pirineji-Mediteran, Francuska

Konferencija perifernih priobalnih regija Europe, Francuska

Agencija za turizam Valencije i vlade Valencije, Španjolska

Regija zapadna Grčka, Grčka

Centar za prostorna istraživanja, BiH


Vrijednost cijelog projekta
: 4.195.515,20 EUR

Vrijednost projekta za DURA-u: 296.501,40 EUR

Financiranje od EU: 252.026,19 EUR              Sufinanciranje: 44.475,21 EUR


Opis i cilj projekta
:

Iako je turizam glavni pokretač gospodarskog rasta on stvara i teret kojim je teško upravljati, a koji ima veliki utjecaj na očuvanje baštine.


Cilj projekta HERIT DATA je smanjiti utjecaj ljudskih aktivnosti (turizma) na kulturno naslijeđe, s posebnim naglaskom na dvije vrste kulturnih odredišta koja mogu imati koristi od masovnog turizma, a na koje masivni turizam ima veliki utjecaj: Stari gradovi i mjesta kulturne baštine ili mjesta od arheološkog interesa za posjetitelje, uključujući mjesta UNESCO-ve Svjetske baštine, koji se nalaze na području MEDa.


U tom okviru, HERIT-DATA planira razviti održivo i odgovorno upravljanje turizmom usmjereno prema kulturnom naslijeđu MEDa uz korištenje tehnologije i inovativnosti u alatima za upravljanja (Smart Cities), kao i druge politike i socijalne mjere.

Natrag