HRCroatian
Početna
PILOT PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA
PILOT PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

Participativno budžetiranje (PB) omogućit će građanima Grada Dubrovnika financiranje ideja koje doprinose razvoju njihove zajednice putem gradskih kotareva i mjesnih odbora.

Participativno budžetiranje donosi brojne koristi za građane/ke, ali i za predstavnike/ice vlasti te društvo općenito.

Doprinosi transparentnosti trošenja i upravljanja javnim sredstvima, legitimitetu implementiranih projekata i izgradnji dijaloga sa građanima.

Putem modela participativnog budžetiranja moguće je jasno identificirati probleme te zajednički odlučiti o prioritetima djelovanja glasovanjem za pojedinačne projekte.

Projekt razvoja modela PB-a za Grad Dubrovnik koordinira Dubrovačka razvojna agencija DURA.

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:

  1. Razvoj suradnje između gradske administracije i jedinica mjesne samouprave
  2. Razvoj modela participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik
  3. Edukacija o mogućnostima doprinosa razvoju lokalne zajednice

VRIJEDNOST PROJEKTA:

IZNOS SREDSTAVA ZA FAZU PRIPREME: 600.000 HRK

IZNOS SREDSTAVA ZA FAZU REALIZACIJE PROJEKATA: 25.000.000 HRK

PROVEDBA PRVOG CIKLUSA PB- 2020-2021

Provedba modela participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik predviđena je na razini gradskih kotareva i mjesnih odbora na način da građani, pripadnici određenog gradskog kotara/mjesnog odbora na radionicama osmišljavaju projekte koje potom, temeljem broja glasova, predlažu gradskoj upravi za financiranje.

Prihvatljivost i izvedivost predloženih projekata provjeravaju nadležni upravni odjeli nakon čega o tome koji će se projekti realizirati odlučuju gradski kotarevi/mjesni odbori - glasovanjem.

Projekte dalje razrađuju i realiziraju upravni odjeli u suradnji s predlagateljima.

Proces odabira i razrade projekata traje godinu dana, a izvedba se predviđa proračunom za 2021.godinu.

Natrag