Dura
Novosti

COSME program – novi program Europske unije

COSME program – novi program Europske unije
COSME program – novi program Europske unije
COSME program (Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs – Program za konkurentnost poduzeća i malih i srednjih poduzeća) novi je program Europske unije za financijsko razdoblje 2014.-2020. kojim će se poticati konkurentnost europskih malih i srednjih poduzeća. Zajedno sa programom Horizon 2020, COSME predstavlja nastavak aktivnosti koje su se u periodu 20o7.-2013, uspješno provodile kroz Program za poduzetništvo i inovacije (CIP EIP) i to na slijedeći način:
  1. Kroz Horizon 2020 poticat će se sve aktivnosti vezano za inovacije i poticati inovativna mala i srednja poduzeća (MSP). Cilj je bio napraviti integrirani sistem financiranja koji će pokriti sve aktivnosti vezano za inovacije i istraživanje, a koje su do sada bile financirane kroz više programa, uključujući i CIP program. Dakle, Horizon 2020 obuhvatit će kompletan inovacijski ciklus – od istraživanja do izlaska inovativnih proizvoda/proizvodnih usluga na tržište odnosno njihove komercijalizacije.
  2. Kroz COSME program nastavit će se financirati aktivnosti koje za cilj imaju podizanje konkurentnosti i osnivanje i rast malih i srednjih poduzeća.
Kroz oba ova programa malim i srednjim poduzećima omogućit će se pristup financijskim instrumentima i to na način da će se kroz Horizon 2020 investirati u start-up i ranu fazu MSP te u MSP koja su orijentirana na istraživanje i inovacije, a kroz COSME u MSP u fazi rasta.

Za upravljanje programom odgovorna je Europska komisija dok je provedba povjerena Izvršnoj agenciji za konkurentnost i inovacije (EACI), a provedba financijskih instrumenata Europskom investicijskom fondu (EIF).

Budžet COSME programa za sedmogodišnje razdoblje 2014.- 2020. iznosi 2,3 milijarde €. Datum pokretanja programa je 1. siječnja 2014. godine.
 
Kome je COSME namijenjen?
COSME program prvenstveno je namijenjen malim i srednjim poduzetnicima (postojećim i budućim)  te nacionalnim, regionalnim i lokalnim organizacijama/institucijama koje djeluju u području poticanja, promicanja i/ili podupiranja poduzetništva.
 
Ciljevi programa
Program će provoditi mjere u cilju smanjivanja svih onih poteškoća koje limitiraju rast poduzeća (posebice MSP) uključujući bolje poslovno okruženje, lakši pristup financijama, promociju poduzetničke kulture i internacionalizaciju malih i srednjih poduzeća tj. njihov izlazak na strana tržišta, u Europi i izvan EU. Osnovni ciljevi Programa su:
·         Poboljšati okvirne uvjete za konkurentnost  poduzeća i osigurati povoljno okruženje za rast i razvoj MSP kroz pojednostavljenje administrativnih procedura
·         Poduzetnička kultura-promovirati ideju poduzetništva
·         Poboljšati pristup financijama
·         Olakšati izlazak MSP na strana tržišta
 
Ciljevi Programa namjeravaju se postići kroz sljedeće aktivnosti:

  • Podrška oblikovanju politika u cilju poboljšanja okvirnih uvjeta za konkurentnost poduzeća: potiče se rad radnih skupina, izrada studija, analiza, organiziranje konferencija, radionica i tematskih stručnih radnih grupa na kojima se razmjenjuju iskustva između kreatora politika s ciljem prikupljanja znanja po pojedinim sektorima. Promiče se razmjena iskustava i najbolje prakse vezano uz razvoj i koordinaciju politika koje potiču poduzetništvo i inovacije.
  • Promocija poduzetništva U okviru ove komponente potiče se razvoj poduzetničkih vještina posebno među novim poduzetnicima, mladima i ženama. Potiče se žensko poduzetništvo putem Europske mreže za promociju ženskog poduzetništva (WES) i Europske mreže ambasadorica ženskog poduzetništva, provodi se program razmjene Erasmus za poduzetnike, potiče se društveno odgovorno poslovanje. Kroz promotivne aktivnosti u školama i na sveučilištima promoviraju se poduzetničko učenje i samozapošljavanje. Na natječaje se mogu javiti organizacije/institucije koje djeluju u području poticanja, promicanja i/ili podupiranja poduzetništva.
  • Financijski instrumenti: Sredstva programa koriste se s ciljem investiranja u MSP u fazi rasta i to kroz 2 instrumenta: garancije za kredite do 150.000 €  (Loan Guarantee Facility) i direktno ulaganje u fondove rizičnog kapitala koji investiraju u MSP u fazi rasta (Equity Facility for Growth). Financijska sredstva na temelju ugovora s Europskom komisijom osigurava Europski investicijski fond u izravnoj suradnji s nacionalnim financijskim institucijama (banke, garancijska društva i fondovi, fondovi rizičnog kapitala) kao financijskim posrednicima.  Podupiru se investicije u tehnološki razvoj, transfer tehnologije i prekogranično širenje poslovnih aktivnosti. Hrvatske financijske institucije zainteresirane da postanu financijski intermedijari mogu se prijaviti izravno Europskom investicijskom fondu na natječaj koji će se objaviti 1.1.2014. godine i biti permanentno otvoren cijelo vrijeme trajanja programa. Svake godine najmanje 60% sredstava COSME programa odnosit će se na financijske instrumente.
  • Europska poduzetnička mreža: Kroz mrežu centara poduzetnicima se pružaju usluge potpore pri internacionalizaciji njihovog poslovanja i osiguravaju informacije o zajedničkim politikama EU te o mogućnostima korištenja financijskih sredstava. Ova mreža je usmjerena ka poticanju suradnje u različitim zemljama te povezuje male i srednje poduzetnike, inovatore, istraživače i istraživačke institucije. Mrežu čini 80 konzorcija uključujući oko 500 organizacija (komore, razvojne agencije, tehnološki centri). Ovu inicijativu na razini Europske komisije provodi Izvršna agencija za konkurentnost i inovacije. Koordinator Europske poduzetničke mreže Hrvatske je Hrvatska gospodarska komora dok su partneri Poslovno-inovacijska agencija BICRO, Tehnološki park Varaždin, Tera-Tehnopolis Osijek, StepRi iz Rijeke i Ured za transfer tehnologije u Splitu. Usluge Europske poduzetničke mreže uključuju: odgovore na konkretne upite gospodarstvenika, informacije o zakonodavstvu EU, pomoć pri uspostavi poslovnih veza s partnerima iz EU, savjetovanje pri snalaženju na jedinstvenom europskom tržištu, informacije o programima EU koji su otvoreni za Hrvatsku i poticanje uključivanja MSP u te programe, pomoć u prijenosu tehnologije, znanja i inovacija, pronalaženja partnera unutar i izvan Hrvatske. Baza poslovne suradnje EEN Hrvatske kao i međunarodna baza tehnologije sadrže tisuće profila tvrtki zainteresiranih za suradnju. Potencijalne poslovne partnere poduzetnici mogu upoznati i osobno na match making događanjima, odnosno poslovnim susretima koje organizira EEN.
 
 
Državno tijelo zaduženo za koordinaciju programa u RH je Ministarstvo poduzetništva i obrta. Osoba nadležna  za COSME program: Dijana Bezjak, pomoćnica ministra

Nacionalna koordinatorica i članica Odbora programa: Snježana Ivić Pavlovski, E-mail: snjezana.ivic-pavlovski@minpo.hr, Tel: + 385 1 6109 243
  
Korisni linkovi:

Datum:
30.12.2013
Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X