Dura
Novosti

Za održivu obnovu kulturne baštine 380 milijuna kuna iz EU fondova

Za održivu obnovu kulturne baštine 380 milijuna kuna iz EU fondova
Za održivu obnovu kulturne baštine 380 milijuna kuna iz EU fondova
Objava ovog natječaja predstavlja najveća ulaganja u očuvanje kulturne baštine uz pomoć fondova Europske unije, a koja će istodobno doprinijeti obogaćivanju turističke ponude i rastu hrvatskog gospodarstva, istaknuo je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je na središnjem internetskom portalu za europske strukturne i investicijske (ESI) fondove www.strukturnifondovi.hr Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine” putem kojeg će se korisnicima dodijeliti 380 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

“Objava ovog natječaja predstavlja najveća ulaganja u očuvanje kulturne baštine uz pomoć fondova Europske unije, a koja će istodobno doprinijeti obogaćivanju turističke ponude i rastu hrvatskog gospodarstva”, istaknuo je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić.

Poziv za pripremu i provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine rezultat je suradnje Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, Ministarstva kulture i Ministarstva turizma.

Republika Hrvatska se ponosi svojom kulturnom baštinom koja nije samo jedna od osnova identiteta našeg društva već značajem i rasprostranjenošću predstavlja i veliki gospodarski potencijal. Također, kulturna je baština neobnovljiv i ograničen resurs koji zahtijeva očuvanje, skrb, vrednovanje i korištenje prema načelu održivosti.

„Jedan od strateških ciljeva definiran Strategijom zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine Republike Hrvatske za razdoblje 2011.-2015. je povećanje prihoda održivim korištenjem baštine. Baština se može održivo koristiti prvenstveno za potrebe kulturnog turizma i poduzetništva utemeljenog na kulturnoj baštini. Očuvanje, obnova te održivo gospodarsko korištenje kulturne baštine, osim zaštite, utječe na podizanje svijesti i razumijevanje šire javnosti o njezinoj važnosti za identitet, zajedništvo i društvenu koheziju, stvara mogućnosti za lokalni i regionalni razvoj i zapošljavanje”, naglasio je ministar kulture Berislav Šipuš.

Ministar turizma Darko Lorencin kazao je prigodom objave natječaja: „Hrvatska je zemlja s bogatim povijesno-kulturnim nasljeđem, s više od tisuću dvoraca, kurija i utvrda i brojnim dobrima koje su pod zaštitom UNESCO-a. To kulturno bogatstvo predstavlja potencijal za turistički proizvod koji je dostupan u svim regijama Hrvatske i zanimljiv tijekom čitave godine. Zato pozivam sve zainteresirane da iskoriste priliku i doprinesu još uspješnijem, bogatijem i konkurentnijem hrvatskom turizmu.”

Poziv na dostavu projektnih prijedloga namijenjen je za dvije grupe aktivnosti, u okviru kojih će se pojedinačnim Integriranim programima dodjeljivati potpore (bespovratna sredstva):

Grupa aktivnosti A) – Priprema dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštineGrupa aktivnosti B) – Provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine.

Sredstva unutar ovoga Poziva dodjeljivat će se u skladu s Programom dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine prema sljedećim kategorijama potpora: investicijske potpore u kulturu i očuvanje baštine, potpore za ulaganje u lokalne infrastrukture te regionalne potpore za ulaganje. Dodatno, u sklopu Integriranog programa bit će moguće dodjeljivati potpore male vrijednosti (de minimis potpore) u iznosu do 200.000 eura po korisniku u razdoblju od tri fiskalne godine.

Natječaj se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja raspoloživih sredstava, s mogućnošću dostave projektne prijave najranije 30 dana od objave Poziva te s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga:

do 31. prosinca 2018. godine za grupu aktivnosti A)do 30. lipnja 2020. godine za grupu aktivnosti B).

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su tijela javne vlasti te pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara. Također, natječaj potiče formiranje partnerstva prihvatljivih javnih i privatnih dionika kao jednog od osnovnih preduvjeta za optimizaciju opisanih ulaganja u svrhu lokalnog razvoja.

Detaljni uvjeti pod kojima se dodjeljuju potpore (bespovratna sredstva) u okviru ovoga Poziva dostupni su ovdje

Datum:
09.11.2015
Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X