Dura
Edukacije

KOMUNIKACIJOM DO EFIKASNOSTI I ZADOVOLJSTVA

KOMUNIKACIJOM DO EFIKASNOSTI I ZADOVOLJSTVA
KOMUNIKACIJOM DO EFIKASNOSTI I ZADOVOLJSTVA

Sve češće u organizacijama nailazimo na probleme u odnosima među zaposlenima na horizontalnoj i vertikalnoj razini. Disfunkcionalni odnosi veći su problem od preopterećenost poslom. Osvještavanje visoke cijene niskog povjerenja i narušene komunikacije je korak koji vodi do boljih poslovnih rezultata i kvalitetnijih odnosa.

Kako bi naučili kako uspješno komunicirati za Vas smo organizirali radionicu Komunikacijom do efikasnosti i zadovoljstva koja će se održati 21. travnja 2018. godine u prostorijama DURA-e (Branitelja Dubrovnika 15) s početkom u 10:00 sati. Trajanje radionice je 8 sati.

  1. Rad u timu: temelji timskog rada:

•   Povjerenje između članova tima – postoji li povjerenje u vašem timu?

•   Otvorena komunikacija bez straha od konflikta – komuniciraju li članovi vašeg tima međusobno i sa nadređenima bez straha od         konflikta?

•   Predanost poslu – jesu li članovi tima predani poslu ?

•   Preuzimanje odgovornosti – preuzimaju li članovi tima odgovornost za zadatke koje obavljaju, ako ne, koji je razlog tome?

•   Fokusiranost na rezultate – koliko su članovi tima fokusirani na rezultate?

2. Odnosi -poluga za uspjeh pojedinca, tima i organizacije

•   Kakve odnose želite u vašem timu/ organizaciji? Kave odnose trenutno imate?

•   Zašto su odnosi važni i kako utječu na rezultate, motivaciju i uspjeh tima u cjelini?

•   Kako potaknuti odnose razumijevanja i uvažavanja među

•   zaposlenicima različitih gledišta i stavova?

3. Primjerena komunikacija

•   Kakva komunikacija je primjerena u poslovnom okruženju?

•   Koje su dobrobiti primjerene komunikacije u radnom okruženju ?

•   Kako se izražavati i ponašati da bi gradili odnose razumijevanja i uvažavanja?

•   Kako vrijednosti i uvjerenja potiču motivirajuću i pozitivnu komunikaciju?

•   Poželjna ponašanja voditelja timova kao uzor ponašanja zaposlenicima.

4. Konflikti

•   Samokontrola: upravljanje osobnim ponašanjem koje može ometati nas i okolinu u obavljanju posla

•   Kako postići samokontrolu?

•   Kako se ponašati u konfliktnim situacijama?

•   Kako rješavati konflikt?

5. Davanje povratne informacije

•   Jeste li spremni čuti i prihvatiti negativnu informaciju o svom ponašanju i radu?

•   Elementi konstruktivne kritike

•   Kako dati povratnu informaciju – dvije tehnike davanja povratne informacije

•   Fuss feedback & Feedback sendwich


PREDAVAČICA:

Snježana  Kupres –   NLP trener & coach,  Prodajni Trener  Expert Ing. zračnog prometa  sa više od 23 godine  iskustva u prodaji, od čega 19  godina na izvršnim pozicijama u međunarodnim zrakoplovnim kompanijama.  Najduže radno iskustvu na izvršnoj poziciji  u zrakoplovnoj kompaniji  Malaysia Airlines. Danas, konzultant za tvrtku Tal Aviation Group zastupa i vodi prodaju za zrakoplovne kompanije  (Qantas, El Al, Catahy Pacific, Ethipoian Ailrines, Jet Airways na tržištima Hrvatske i Slovenije. Poslovni put  u području edukacija započinje 2007. godine, u Kuala Lumpuru kao Sales Trainer Expert. Od  tada se kontinuirano usavršava u području, prodaje, pregovaranja, socijalnih kompetencija, Neuro Lingvističkog Programiranja, Coachinga. Edukacije  polazi u Zagrebu, Singapuru, Ženevi, Kuala Lumpuru, Londonu. 2013. stječe licencu certificirnaog trenera Neuro Linguističkog Programiranja 2016 godine kreće u vlastitu poduzetničku incijativu: savjetovanje u poslovanju Metanoia – centar svjesnog poslovanja.

2017. zajedno sa partnerima pokreće Svjesno poslovanje  sa ciljem osvještavanja  nove razine poslovanja – usmjernost na ljude i njihove potencijale  kao poluge uspjeha organizacija. Kao predavač i trener iz područja prodaje, pregovaranja, socijalnih i društvenih kompetencija drži edukacije  i surađuje sa brojinm tvrtkama u Hrvatskoj i inozemstvu  neke od njih: ABC  Accelerator – Ljubljana,  Tal Aviation group -Izrael,  Korean Air, Seoul,Poslovni Dnevnik, Hub Impact, Centar za Mirovne Studije RH.


Prijave se zaprimaju putem:

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X