Dura
Natječaji

JAVNI POZIV za osposobljavanje za zanimanje njegovatelje-njegovateljice starijih i nemoćnih osoba

JAVNI POZIV za osposobljavanje za zanimanje njegovatelje-njegovateljice starijih i nemoćnih osoba
JAVNI POZIV za osposobljavanje za zanimanje njegovatelje-njegovateljice starijih i nemoćnih osoba

Grad Dubrovnik u suradnji s Razvojnom agencijom Grada Dubrovnika DURA-om i Zakladom Blaga djela provodi  program „Osposobljavanje za njegovatelje/ice starijih i nemoćnih osoba“.

Uvjeti za prijavu u programa osposobljavanja su završena osnovna škola i navršenih 18 godina života, a prednost pri prijavi imaju nezaposlene i dugotrajno nezaposlene osobe, osobe preko 50 godina života s boravištem/prebivalištem u Gradu Dubrovniku.

Broj polaznika je ograničen na 15,  rok prijave je 14 kalendarskih dana od dana objave Javnog poziva na web stranicama Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr. Program osposobljavanja održat će se od druge polovice lipnja 2018 do druge polovice rujna 2018.godine.

Svi detalji dostupni su u tekstu Javnog poziva ispod.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za poslove gradonačelnika

KLASA:550-01/18-01/150
URBROJ:2117/01-01-18-03
Dubrovnik, 9. lipnja 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 9/15), gradonačelnik Grada Dubrovnika raspisuje

JAVNI POZIV
za osposobljavanje za zanimanje njegovatelja/njegovateljice starijih i nemoćnih osoba

I. Opis i uvjeti predmeta Javnog poziva

Grad Dubrovnik u suradnji s Razvojnom agencijom Grada Dubrovnika DURA-om i Zakladom Blaga djela provodi  program Osposobljavanja za njegovatelje/ice starijih i nemoćnih osoba.

Uvjeti za prijavu u programa osposobljavanja su:

 • završena osnovna škola i
 • navršenih 18 godina života.

Prednost pri prijavi imaju sljedeće osobe:

 • nezaposlene i dugotrajno nezaposlene osobe;
 • osobe preko 50 godina života;
 • boravište/prebivalište u Gradu Dubrovniku.

Verificirani program za njegovateljice izvodit će se konzultativno-instruktivnom nastavom i to na sljedeći način:

 • teoretski dio nastave – 12 radnih dana i
 • praktični dio nastave – 53 radna dana (nakon završetka teoretskog dijela nastave).

II.  Program osposobljavanja

Program obuhvaća nastavne cjeline Njega bolesnika, Praktična nastava i Praktični rad.
Kroz provođenje programa osposobljavanja za njegovateljice polaznici/e će, između ostalog, steći znanja i vještine za obavljanje poslova i radnih zadataka njegovateljice, upoznati građu i funkciju ljudskog tijela kao cjeline; razviti humani odnos prema bolesnom čovjeku, njegovoj obitelji i okolini; razviti pozitivne stavove u odnosu na zdravlje, bolest i nemoć; razviti kulturno-higijenske navike, savjesnost, urednost; razviti sposobnost razumijevanja zahtjeva i radnih naloga koje pred njegovateljicu postavlja medicinsko osoblje.

Po uspješnom završetku programa osposobljavanja polaznicima/cama će se izdati diploma Učilišta i Uvjerenje o osposobljavanju koje se može upisati u elektronsku radnu knjižicu (tzv. E-radna knjižica) te će time steći zanimanje njegovateljica/njegovatelj.

Broj polaznika je 15, a svi prijavitelji su dužni prethodno pristupiti psihološkom testiranju organiziranog od strane Razvojne agencije Grada Dubrovnika DURA-e.

Program osposobljavanja će se održati od druge polovice lipnja 2018 do druge polovice rujna 2018.godine. Informativni sastanak će biti organiziran za sve prijavitelje, a o istome će biti informirani po prijavi.

III. Dostavljanje prijava

Prijave se podnose na email adresu avlasic@dura.hr, a potrebno je dostaviti sljedeće podatke:

 • ime i prezime prijavitelja,
 • datum rođenja,
 • status zaposlenosti,
 • stupanj završenog školovanja,
 • mjesto boravka i/ili prebivališta i
 • kontakt telefon.

Rok prijave je 14 kalendarskih dana od dana objave Javnog poziva na web stranicama Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr .

Gradonačelnik:
Mato Franković

Datum:
18.06.2018
Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X