Dura
Natječaji

POTICANJE PODUZETNIŠTVA U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA 2019.

POTICANJE PODUZETNIŠTVA U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA 2019.
POTICANJE PODUZETNIŠTVA U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA 2019.

Ministarstvo kulture u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv za Poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2019. godinu.

Predmet poziva

Predmet Javnog poziva dodjela je bespovratnih sredstava za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2019. godini za sljedeća područja:

 1. Izvedbene umjetnosti
 2. Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost
 3. Vizualne umjetnosti
 4. Audiovizualne djelatnosti* (obuhvaćaju i djelatnost razvoja i proizvodnje videoigara umjetničkog i kulturnog značaja)

Cilj poziva

Cilj Javnog poziva je potaknuti aktivnosti usmjerene na razvijanje novih poslovnih modela temeljenih na prepoznavanju kreativnih kompetencija kao strateških vrijednosti društva te potaknuti zapošljavanje unutar navedenih područja. Putem Javnog poziva podržat će se aktivnosti koje doprinose razvoju i jačanju kapaciteta i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, povećavaju njihovu vidljivost i potiču daljnje umrežavanje.

Prihvatljivi prijavitelji

Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a prijavu mogu podnijeti gospodarski subjekti koji djeluju u navedenim područjima.

Pravo prijave imaju:

 • trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti),
 • obrt,
 • ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti),
 • umjetnička organizacija,
 • djelatnosti slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost),
 • novonastali pravni ili fizički subjekti – j.d.o.o., d.o.o., obrt, umjetničke organizacije, ustanove, djelatnosti slobodnih zanimanja, zadruge (osim u području književno-nakladničke djelatnosti).

Namjena sredstava

Bespovratna sredstva mogu se koristiti za sljedeće namjene:

 1. zapošljavanje i uključivanje vanjskih suradnika u poslovne procese,
 2. otvaranje i opremanje prostora, nabava opreme,
 3. promidžba,
 4. distribucija,
 5. stručno usavršavanje.

Više o namjeni sredstava pročitajte na poveznici: Namjena bespovratnih sredstava i iznos potpore.

Visina potpore

Potpore se odobravaju u visini do 85 % prihvatljivih troškova predloženog projekta. Porez na dodanu vrijednost nije prihvatljivi trošak.

Visina pojedinačne potpore:

 1. izvedbene umjetnosti – 20.000 – 100.000 kn,
 2. književno-nakladnička i knjižarska djelatnost – 50.000 – 250.000 kn,
 3. vizualne umjetnosti – 20.000 – 100.000 kn,
 4. audiovizualne djelatnosti – 50.000 – 250.000 kn.

Način i rok prijave

Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. elektronički popunjenu i ispisanu prijavnicu, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe
 2. obaveznu opću dokumentaciju (prema obliku registracije prijavitelja – vidjeti PrijavnicuUpute za prijavitelje)
 3. obaveznu programsku dokumentaciju:
 4. predugovor ili izjava o namjeri zapošljavanja koja sadrži naziv radnog mjesta i predviđeni iznos bruto plaće, ponude/predračuni za troškove aktivnosti za koje se traže sredstva (u skladu s popunjenim Obrascem proračuna predloženog projekta),
 5. detaljan opis programa za koji se sredstva traže (područje, tema, struktura, terminski plan realizacije i financiranja, suradnici s osnovnim referencijama uključujući i novozaposlene osobe i sl.), koji je obuhvaćen niže navedenim trogodišnjim programskim planom rada i razvoja,
 6. razlog i obrazloženje traženja bespovratne potpore,
 7. opis dosadašnje djelatnosti,
 8. programski plan rada i razvoja za sljedeće tri godine iz kojeg će biti vidljiva svrhovitost tražene potpore te održivost ostvarenih kratkoročnih ciljeva uz pomoć potpore za prijavljeni poduzetnički projekt (najviše do 5 stranica teksta i tabličnih prikaza).

Isti prijavitelj može podnijeti samo jednu prijavu na Javni poziv.

Svu prijavnu dokumentaciju potrebno je poslati poštom, dostavom ili osobno predati u uredovno vrijeme urudžbenog ureda Ministarstva kulture, uz naznaku „Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama 2019. – prijava“ na adresu:


Ministarstvo kulture RH

Runjaninova 2
10 000 Zagreb


Rok prijave
je 8. srpnja 2019. godine.


Više informacija o ovom pozivu
pročitajte na poveznici.

Datum:
18.06.2019
Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X