Dura
Novosti

COVID – 19: AKTUALNE MJERE ZA PODUZETNIKE

COVID – 19: AKTUALNE MJERE ZA PODUZETNIKE
COVID - 19: AKTUALNE MJERE ZA PODUZETNIKE

Zbog pandemije koronavirusa a s ciljem zadržavanja radnih mjesta, nadležne institucije iz dana u dan donose razne mjere koje će, nadamo se, pomoći poduzetnicima u održavanju poslovanja. Neke od njih se nalaze u nastavku:

1. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE (HZZ)

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19)

Cilj ove mjere je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost, a pomoću nje poslodavci mogu dobiti do 3.250 kn po radniku za ožujak 2020. te do 4.000 kn po radniku za travanj i svibanj 2020. godine te pripadajuće doprinose.

Više informacija o ovoj mjeri saznajte na:

Također je bitno naglasiti da su privremeno obustavljene neke od mjera aktivne politike zapošljavanja – Potpore za zapošljavanje, Potpore za usavršavanje, Potpore za samozapošljavanje, Obrazovanje i osposobljavanje i Javni rad.

2. HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE (HAMAG-BICRO)

HAMAG-BICRO provodit će sljedeće nove mjere namijenjene mikro, malim i srednjim poduzetnicima:

 1. Moratorij na sve rate ESIF Mikro i Malih zajmova te Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj do 31. prosinca 2020. te prolongat otplate/roka korištenja kredita za koje je izdano jamstvo,
 2. ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva namijenjena mikro i malim poduzetnicima – radi se o zajmovima od 1.000-25.000€, poček je 12 mjeseci, a kamate se smanjuju na 0,5% – 0,75% – 1,0%, ovisno o indeksu razvijenosti.
 3. Smanjenje kamatnih stopa na investicijske kredite ESIF Mikro i Mali zajmovi, sa 30% udjelom obrtnih sredstava, na 0,1% – 0,25% – 0,5%.
 4. Povećanje maksimalne stope jamstva za ESIF pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva sa 65% na 80% glavnice kredita (jamčeni krediti iznos jamstva 150.000 – 1.000.000 EUR) putem 17 financijskih institucija.
 5. COVID-19 zajmovi za obrtna sredstva za male i srednje poduzetnike – tvrtkama će se izravno odobravati zajmovi za obrtna sredstva za široki raspon djelatnosti i to uz kamatnu stopu od samo 0,25%. Iznos zajma je maksimalno 750.000,00 kuna s rokom otplate do 5 godina uključujući i poček od 12 mjeseci, a kao instrument osiguranja dovoljna je samo zadužnica subjekta.
 6. Mikro zajmovi za obrtna sredstva za ruralni razvoj – obrtna sredstva u sklopu ovog programa namijenjena su subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru. Zajam se može realizirati u iznosu od 1.000€ do 25.000€, a rok otplate je do 3 godine uz kamatnu stopu od 0.5% i poček do 12 mjeseci. Mjera nudi mogućnost podmirenja računa nastalih do 3 mjeseca prije zaprimanja zahtjeva za zajam, uz značajno manje dokumentacije i pripremljen obrazac Poslovnog plana kroz pitanja na 2 stranice.

Detalje i novosti u vezi ovih mjera dostupni su na web stranicama HAMAG-BICRO-a.


3. HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR)


Radi ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID – 19 virusa (koronavirusa) HBOR će provoditi sljedeće mjere:

 • Moratorij na postojeće obveze

HBOR će svim svojim klijentima omogućiti moratorij u trajanju od 3 mjeseca na obveze dospjele nakon 29. veljače 2020. godine. Ako negativan utjecaj pandemije koronavirusa na gospodarstvo potraje dulje, postoji mogućnost produljenja trajanja razdoblja moratorija. Klijenti za vrijeme trajanja moratorija neće biti u obvezi plaćati glavnicu, kamate i naknade, a dospjele obveze klijenti će nakon završetka razdoblja moratorija moći beskamatno otplaćivati u 12 jednakih mjesečnih rata. S klijentima kojima krajnji rok otplate kredita završava unutar tog razdoblja, način otplate individualno će se regulirati.

 • Reprogramiranje kreditnih obveza

Svim korisnicima HBOR-ovih kredita bit će omogućeno reprogramiranje postojećih kreditnih obveza uz uvođenje počeka u otplati glavnice kredita. Sa svakim klijentom individualno će se dogovarati reprogramiranje obveza sukladno njegovom otplatnom potencijalu.

Zahtjev za reprogramiranje klijenti će predavati poslovnoj banci ili HBOR-u, ovisno o načinu odobrenja postojećeg kredita.

 • Novi krediti za likvidnosti

Nove kredite za likvidnost HBOR će poduzetnicima odobravati u suradnji s poslovnim bankama. Krediti će se odobravati uz povoljnu kamatnu stopu, a sredstva će biti namijenjena financiranju osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon).

Poduzetnici će se sa zahtjevima za nove kredite za likvidnost moći javiti poslovnoj banci koja će u suradnji s HBOR-om odobravati sredstva.

 • Police osiguranja (garancije) kao kolateral za odobrenje kredita

HBOR će, u ime i za račun Republike Hrvatske, odobravati portfeljne police osiguranja (garancije) poslovnim bankama i HBOR-u. Police osiguranja (garancije) koristit će se kao kolateral za nove kredite za likvidnost odobrene izvoznicima, a HBOR je kao novu mjeru omogućio i izvoznicima iz turističkog sektora da koriste ovu pogodnost. Ovaj način osiguranja uskoro će moći koristiti i posredni izvoznici (dobavljači izvoznika).

Police osiguranja (garancije) će poduzetnicima omogućiti jednostavnije i brže dobivanje novih kredita za likvidnost uz manje zahtjeve za instrumentima osiguranja.

Krediti iz programa Obrtna sredstva odobravat će se na rok do 3 godine po modelu podjele rizika s poslovnim bankama – 50% iznosa iz izvora HBOR-a po kamatnoj stopi već od 0% u prvoj godini otplate kredita, a 2% u drugoj i trećoj godini uz mogućnost da ova kamatna stopa i u sljedećim godinama također bude umanjena. Druga polovica iznosa kredita odobrava se iz izvora poslovne banke.

Poduzetnici se sa zahtjevom za ova sredstva trebaju javiti jednoj od dvanaest banaka s kojima HBOR ima dogovorenu suradnju na ovom programu.


Više informacija o ovim mjerama
pronađite na web stranicama HBOR-a.


4. OSLOBOĐENJA I ODGODE OD ČLANARINA, DOPRINOSA I ZAKUPA

S obzirom na situaciju donijete su odluke o ukidanju ili obustavi sljedećih članarina i doprinosa:

  5. POREZNA UPRAVA

  Porezna uprava je donijela 2 paketa mjera – one za ožujak i travanj 2020. godine.

  Travanjski paket mjera podupiru dodatne promjene Općeg poreznog zakona​ (NN 42/20​) i Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona​ (NN 43/20), a njima se omogućuje pomoć poreznim obveznicima s poteškoćama u poslovanju uslijed nastupa posebnih okolnosti da u jednostavnom i žurnom postupku postignu primjereni način podmirivanja poreznih obveza.

  Nove mjere pomoći u travnju 2020.:

  • sufinanciranje plaća uz oslobođenje obveze plaćanja javnih davanja,
  • oslobođenje podmirivanja poreznih obveza u cijelosti ili djelomično poreznim obveznicima kojima je zabranjen, onemogućen ili otežan rad,
  • mogućnost odgode plaćanja dospjele obveze PDV-a,
  • ​produženje roka za podnošenje prijave i plaćanje obveze poreza na dobit za 2019. godinu,​​
  • ovršni postupak u posebnim okolnostima,
  • promjene u vezi PDV-a pri uvozu i oslobođenje od PDV-a za donacije.

  U paketu mjera iz ožujka 2020. Porezna uprava je omogućila poduzetnicima kojima ove okolnosti utječu na poslovanje podnošenje Zahtjeva za odgodom plaćanja uslijed posebnih okolnosti. Za odgodu svih poreznih obveza, kojima se podrazumijevaju i ostala javna davanja u nadležnosti Porezne uprave (doprinosi, članarine i slično) podnosi se jedan Zahtjev.

  Zahtjev je moguće podnijeti Poreznoj upravi:

  1. putem sustava ePorezna – ovaj sustav je obvezni način za sve korisnike ePorezne, a Porezna uprava poziva i ostale porezne obveznike na korištenje ovog sustava jer im je omogućeno podnositi navedeni zahtjev putem sigurnosnih vjerodajnica razine 3 (tokenima, internet i mobilnih usluga raznih banaka).
  2. putem web forme “Pišite nam” –  birajući temu ePorezna – JPPU podtemu Zahtjev za odgodom plaćanja pri čemu je moguće popuniti  i priložiti obrazac. Ukoliko obrazac nije moguće potpisati pa priložiti, prihvatit će se obrasci bez potpisa uz podatke za kontakt navedenu u Zahtjevu i po potrebi u mailu.
  3. samo iznimno, paušalni porezni obveznici, koji iz objektivnih razloga ne mogu podnijeti Zahtjev na način naveden po točkama 1. i 2., mogu neposrednim telefonskim kontaktom zatražiti usmeno podnošenje Zahtjeva.

  Na dan podnošenja Zahtjeva poduzetnik mora biti uredan porezni obveznik što znači da mora imati podnijete sve porezne prijave te podmirene sve dospjele obveze. Ukoliko je zahtjev osnovan, svaka obveza koja dospijeva u vremenu posebnih okolnosti do 20.06.2020. godine odgoditi će se za 3 mjeseca.

  Pravo na odgodu poreznih obveza nije moguće postići za PDV za 2. mjesec koji se podnosio do 20.03, a koji dospijeva do 31.03.2020. godine. Pravo na odgodu PDV-a imaju samo poduzetnici koji su u prethodnoj godini imali prihode do 7,5 mil kn pod uvjetom da porez obračunavaju prema izdanim računima.

  O svim bitnim informacijama Porezna uprava obavještavat će putem posebnog mjesta na web stranici Porezne uprave – COVID-19.

  Više informacija saznajte na:

  U najavi su mjere i programi u nadležnosti drugih Ministarstava koje nisu obuhvaćene ovim kratkim pregledom pa molimo da se informirate i o njima na web stranicama pojedine institucije ili na službenoj stranici koronavirus.hr.

  Datum:
  16.04.2020
  Print Friendly, PDF & Email

  Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

  X
  X