Dura
Novosti

KAKO OSTVARITI ODGODE I OTPISE IZ VLADINIH MJERA!

KAKO OSTVARITI ODGODE I OTPISE IZ VLADINIH MJERA!
KAKO OSTVARITI ODGODE I OTPISE IZ VLADINIH MJERA!

U okviru drugog paketa vladinih mjera (travanjskih) potpora uslijed epidemije koronavirusa COVID-19 stupilo je na snagu niz izmjena zakonskih propisa i pravilnika, a najznačajnije izmjene donosimo u nastavku.


Doneseni pravilnici za odgode i otpise iz Vladinih mjera

Fokus izmjena donose Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona i novi Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima, a koji se primjenjuju od 9. travnja 2020. godine. Promjene se odnose na:

  1. Odgodu plaćanja PDV-a
  2. Oslobođenje od obveze doprinosa za sufinancirane neto plaće (HZZ potpora)
  3. Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza
  4. Nova pravila kod PDV-a zbog posebnih okolnosti
  5. Novi rokovi za podnošenje poreznih prijava i financijskih izvještaja

Odgoda plaćanja PDV-a

Odgoda plaćanja PDV-a odnosi se isključivo na porezne obveznike koji PDV utvrđuju prema “obračunatoj naknadi” (izdanim računima). Glavni uvjeti koji moraju biti zadovoljeni za odgodu plaćanja PDV-a su: da porezni obveznik mora imati prethodno odobren Zahtjev od strane Porezne Uprave za odgodu plaćanja poreznih obveza i da se odgoditi za naplatu može samo onaj iznos PDV-a koji nije naplaćen/plaćen. Odgoda nenaplaćene PDV obveze za sada se može koristiti za PDV obračune za mjesec ožujak i travanj 2020. godine. Istekom posebnih okolnosti porezni obveznik će morati platiti odgođeni iznos PDV obveze. U nastavku na primjeru pojašnjavamo obračun PDV-a prema privremenim novim pravilima:

PDV po izlaznih/ulaznim računima                                         
(po datumu računa, izdani računi)

Naplaćeni iznos PDV-a po izlazni/ulaznim
računima

Izlazni računi: 1000 kn

Izlazni računi: 700 kn

Ulazni računi: 500 kn

Ulazni računi: 400 kn

Obveza PDV-a da nema odgode
plaćanja: 500 kn

Obveza PDV-a za platiti: 300 kn

 

Odgođena obveza PDV-a za platiti nakon
3 mjeseca: 500-300 200 kn


Oslobođenje od obveze doprinosa za sufinancirane neto plaće (HZZ potpora)

Poduzetnici koji koriste potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dalje: HZZ) bit će oslobođeni obveze plaćanja doprinosa razmjerno iznosu isplaćene sufinancirane potpore za očuvanje radnih mjesta koju isplaćuje HZZ.

Kako bi poduzetnik primijenio oslobođenja nije potrebno podnositi Zahtjev,  već će  Porezna Uprava  isto provoditi po službenoj dužnosti na način da će umanjivati obveze na porezno-knjigovodstvenoj kartici poduzetnika, a na temelju evidencije podataka razmijenjenih s HZZ-om.

Naglašavamo, da se oslobođenje može primijeniti samo na poduzetnike koji su ostvarili pravo na potporu HZZ-a. Ako Porezna uprava utvrdi drugačije stanje kod poduzetnika u odnosu na ono koje je prezentirano HZZ-u za odobrenje potpore, Porezna uprava će poništiti oslobođenje plaćanja doprinosa u visini neosnovanog stečenog oslobođenja.

U prilogu se nalazi tablica “Simulacija obračuna plaće kod primljene potpore HZZ-a, odgoda i oslobođenje od plaćanja doprinosa”.

Primjer-obracuna-place-u-slucaju-potpore-HZZ-COVID-19 Preuzmi


Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza

Poduzetnicima kojima je zbog posebnih okolnosti odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, rad onemogućen ili znatno otežan mogu zatražiti oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza.

Uvjeti za oslobođenje prikazani su u nastavku:

Prihodi < 7,5 mln kn

Pad prihoda > 50%

U potpunosti oslobođeni plaćanja
poreznih obveza

Prihodi > 7,5 mln kn

Pad prihoda > 50%

Djelomično oslobođeni plaćanja
poreznih obveza sukladno padu
prihoda

Znači ako poduzetniku s prihodom > od 7,5 mil. kn padne prihod za 60%, on će imati pravo na otpis 60% javnih davanja, a preostalih 40% će morati platiti, ali ima mogućnost odgođenog plaćanja. Oslobođenje se primjenjuje na porezne obveze koje dospijevaju periodu od 1.4.2020. do 20.06.2020. godine. Nadalje, ovo oslobođenje se NE PRIMJENJUJE na PDV, doprinose za II. stup mirovinskog osiguranja, carine, trošarine, porez na dohodak i prirez utvrđen na konačne dohotke, naknada i davanja na igre na sreću, obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima te reprogramirane obveze iz predstečajnih i stečajnih postupaka.

Ispunjenje uvjeta za oslobođenje od poreznih obveza Porezna Uprava će utvrđivati na temelju dostupnih podataka ili na temelju podataka koje dostavi poduzetnik. Za ove potrebe bit će moguće i predati Zahtjev za oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza do 20.06.2020. godine.

Nova pravila kod PDV-a zbog posebnih okolnosti

Jedno od novih pravila vezano za PDV je PDV po uvozu, tj. primjena “obračunskog načela” kod uvoza robe iz trećih zemalja za sve porezne obveznike. Ovo pravilo se primjenjuje za uvoz robe obavljen u periodu od 9.4. do 20.06.2020. godine. Ovo konkretno znači da porezni obveznik ne treba izvršiti uplatu PDV-a po uvozu u Državni proračun kao do sada, već će samo iskazati u PDV obrascu obvezu i pretporez po uvozu.

Za određena javna tijela, organizacije i sl. uvodi se oslobođenje od plaćanja carine i PDV-a na uvoz dobara potrebnih za borbu protiv pandemije bolesti COVID-19, a na temelju Odluke Komisije (EU) 2020/491 i carinskih propisa.

Također, uvodi se oslobođenje od plaćanja PDV-a na isporuke dobara i usluga obavljenih bez naknade, protučinidbe (donacije), a potrebnih za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19.

Novi rokovi podnošenja poreznih prijava i financijskih izvještaja

Prijava poreze na dobit predaje se najkasnije do 30.06.2020. godine na Poreznu Upravu, a obveza plaćanja poreza na dobit za 2019. godinu dospijeva najkasnije do 31.07.2020. godine.

Rokovi za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu su kako slijedi:

Vrsta izvještaja


Rok

GFI za statističke i druge potrebe (bilanca, račun dobiti i gubitka i dodatni podaci)

30. lipnja  2020.

Izjava o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu (podnosi poduzetnik koji tijekom 2019. nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama)

 

GFI za javnu objavu

u roku od 8 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine (znači ako je poslovna godina kalendarska rok je 31. kolovoza 2020.)

Godišnje izvješće (srednji i veliki) za javnu objavu

 

Revizorsko izvješće (ako postoji obveza) za javnu objavu

 

Odluka o utvrđivanju GFI-a za javnu objavu

 

Odluka o raspodjeli dobitka ili pokriću gubitka za javnu objavu

 

Konsolidirana GFI i konsolidirano godišnje izvješće zajedno s revizijskim izvješćem za javnu objavu

u roku od 10 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine (znači ako je poslovna godina kalendarska rok je 31. listopada 2020.)

Autorica: savjetnica za računovodstvo Iva Grković, INBIRO RIR
I
zvor: Women in Adria

Datum:
21.04.2020
Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X