Dura
Novosti

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI PROGRAM SUFINANCIRANJA ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI PROGRAM SUFINANCIRANJA ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA
NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI PROGRAM SUFINANCIRANJA ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI PROGRAM SUFINANCIRANJA ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA

Pozdrav, zanima me za obiteljsku kuću za fasadu i obnovljive izvore energije, nešto sam načuo na televiziji pa me zanima vise informacija?

Informacije o programu sufinanciranja moguće je pronaći na stranicama Fonda:

http://www.fzoeu.hr/hr/energetska_ucinkovitost/enu_u_zgradarstvu/energetska_obnova_o biteljskih_kuca/

Na stranici http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/ nalazi se popis svih Javnih poziva Fonda, s pripadajućom dokumentacijom za pojedini poziv. Klikom na Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća pronaći ćete tekst Javnog poziva, obrazac za Izjave koje je potrebno priložiti prilikom prijave te Popis energetskih certifikatora po regijama.

Prije svega, potrebno je utvrditi odgovara li Vaša kuća uvjetima sufinanciranja (u smislu definicije obiteljske kuće, vlasništva, prebivališta te planiranih mjera energetske učinkovitosti).

Šaljem svoju dokumentaciju na uvid, molim da javite je li sve u redu?

Radi poštivanja jednakosti postupanja prema svim potencijalnim prijaviteljima, pregled konkretne dokumentacije nije moguć prije predaje zahtjeva na poziv. Ukoliko neka od odredbi Javnog poziva nije sasvim jasna, slobodno nam dostavite Vaš upit te ćemo na isti odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Dokumentaciju je potrebno učitati (uploadati) u sustav za e-prijavu na javne pozive Fonda te će ista biti detaljno pregledana tek nakon službene prijave na Javni poziv (zaprimanje prijava započinjem 1. rujna 2020. od 9h). O rezultatima ćete biti pravodobno obaviješteni.

PITANJE PREBIVALIŠTA

1)  Je li moguće ispuniti prijavu i zadovoljiti uvjete ako prijava prebivališta nije prije 01.06.? Naime u procesu sam kupnje kuće preko APN-a, ali zbog Korone APN je tek sada obradio zahtjev i ovih dana ću imati prijenos vlasništva, a nakon toga i prijavu prebivališta. Mogu li se prijaviti na javni poziv ako se prijavim na adresu kuće do kraja 6. mjeseca ?

2)  Je li se moguće prijaviti na natječaj za sufinanciranje obiteljske kuće ako osoba živi u toj kući, međutim vlasnik je još uvijek otac koji nema prijavljeno prebivalište na adresi gdje bi se radila obnova?

3)  Mogu li se prijaviti na natječaj za energetsku obnovu obiteljske kuće na kojoj imam uknjiženo pravo doživotnog plodouživanja ali nisam vlasnik (majka je vlasnik ali ne živi na toj adresi)?

  Građani koji nisu prijavljeni na adresi obiteljske kuće za koju se planira energetska obnova do 1. 6. 2020. nisu prihvatljivi prijavitelji na ovaj Javni poziv.

  Korisnici sredstava Fonda mogu biti isključivo fizičke osobe (građani) koji imaju i prebivalište i vlasništvo na adresi obiteljske kuće u kojoj se provodi projekt, a koje najkasnije može biti prijavljeno do 1. lipnja 2020. godine. Podrazumijeva se da za sufinanciranje takav prijavitelj treba imati i svu ostalu potrebnu obaveznu dokumentaciju te mora zadovoljiti uvjete Poziva.

  4) Suvlasnici su zainteresirani za energetsku obnovu obiteljske kuće. Postoje tri suvlasnika, ali nemaju svi prebivalište na adresi na kojoj je kuća koja bi išla u energetsku obnovu. Moraju li svi suvlasnici imati prebivalište na toj adresi?

  Ne moraju svi suvlasnici imati prebivalište na navedenoj adresi. Prebivalište i vlasništvo/suvlasništvo na adresi obiteljske kuće mora imati prijavitelj (s datumom ne starijim od 1.6.2020.), dok su ostali suvlasnici obavezni dati suglasnost u Izjavi suvlasnika, koja je prilog tekstu Poziva (nalazi se na http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/)

  PITANJA U VEZI DOKAZA VLASNIŠTVA OBITELJSKE KUĆE

  5) Vezano za točku V. 7 zanima me može li u zemljišno-knjižnom izvatku biti upisana čestica pod nazivom oranica ili mora biti isključivo upisana obiteljska kuća za koju se traži mjera energetske obnove?

  Može. Izvadak iz zemljišne knjige služi kao dokaz vlasništva jer je u njemu kao vlasnik/ca nekretnine upisana osoba koja traži obnovu. Nije potrebno da je u isti upisana i obiteljska kuća na kojoj će se provoditi mjere energetske obnove.

  6)  Zemljišno knjižni izvadak čestice – traži li se dokument koji službeno izdaje Zemljišno knjižni ured ili je dovoljno dostaviti izvadak (neslužbenu kopiju) iz u sustava e-građani?

  7)  Je li je kao dokaz vlasništva i posjeda dovoljan e-izvadak odnosno e-posjedovni list s E- građanina ili mora biti original sa suda odnosno katastra?

   Kao dokaz vlasništva ili suvlasništva, prihvatljiva je i neslužbena kopija Zemljišno-knjižnog izvatka koja je izdana iz sustava e-građani, odnosno e-izvadak.

   8) Smiju li ponuda izvođača i zemljišno-knjižni izvadak biti stariji od 30 dana?

   Javnim pozivom nisu ograničeni datumi izvatka iz zemljišne knjige i ponude izvođača. Međutim, savjetujemo da radi cijena na tržištu koje su sklone promjenama, pokušate nabaviti ponudu izvođača neposredno prije prijave. Temeljem dostavljene ponude se odobrava iznos sufinanciranja projekta, koji nakon sklapanja ugovora više nije moguće povećavati.

   PITANJA U VEZI DOKAZA ZAKONITOSTI (LEGALNOSTI) OBITELJSKE KUĆE

   9) Može li se na natječaj prijaviti građevina koja trenutno ima samo građevinsku dozvolu? Živimo u kući, ali ona još nema uporabnu dozvolu jer zbog nedostatka sredstava nismo uspjeli napraviti vanjsku ovojnicu tj. fasadu.

   Ne. Vlasnici kuća koje nisu privedene svrsi sukladno aktu kojim se dozvoljava građenje (koje su u gradnji, za koje je pokrenut postupak legalizacije odnosno koje su u postupku ishođenja Rješenja o izvedenom stanju) nisu prihvatljivi prijavitelji na ovaj Javni poziv.

   Za sufinanciranje je potrebno dostaviti zadnji važeći dokaz zakonitosti (legalnosti) obiteljske kuće sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan/pravomoćan, tj. mora imati žig izvršnosti ili pravomoćnosti.

   PITANJA U VEZI OPRAVDANIH TROŠKOVA PROJEKTA KOJI SE SUFINANCIRAJU

   10) Je li u maksimalni iznos sufinanciranja (npr. opravdani trošak zamjene vanjske stolarije 2.500 kn za m2) uključen PDV?

   Iznosi navedeni u točki III. Teksta Javnog poziva su iznosi sa PDV-om.

   11) Je li moguće sufinanciranje dobiti samo za promjenu krova i stolariju, bez fasade?

   Moguće je provesti jednu ili više mjera toplinske zaštite vanjske ovojnice, uz napomenu da je potrebno poštivati sve uvjete Javnog poziva.

   12) Na prijašnjem pozivu Fonda ostvario sam sufinanciranje te je na kući izvedena vanjska ovojnica. Mogu li se putem Javnog poziva za 2020. godinu prijaviti za izolaciju stropa prema negrijanom tavanu te zamjenu vanjske stolarije?

   Ne postoji ograničenje za građane koji su već koristili sredstva Fonda. Međutim, potrebno je utvrditi udovoljavate li uvjetima ovog Javnog poziva. Ukoliko zadovoljavate sve uvjete, možete se prijaviti za sufinanciranje onih mjera za koje do sad niste koristili sufinanciranje.

   Napominjemo kako svaka od prijavljenih aktivnosti na ovojnici mora biti cjelovita, tj. nije dopuštena djelomična obnova pojedinih dijelova ovojnice (npr. toplinska izolacija samo jednog vanjskog zida ili ugradnja samo jednog novog prozora. Izuzetak su kuće koje zbog posebnih uvjeta konzervatora ne mogu na svim elementima ovojnice postići traženi koeficijent prolaska topline).

   13)Možemo li započeti radove na energetskoj obnovi i prije 1.9.2020. (prije nego se prijavimo na Poziv i prije sklapanja Ugovora o sufinanciranju? Hoće li nam ti troškovi biti priznati /opravdani?

   Ako zadovoljite sve uvjete Javnog poziva te Vam sredstva budu odobrena, bit će Vam i opravdani/priznati navedeni troškovi. Naime, prihvatljivi su troškovi nabave i ugradnje materijala/sustava/opreme, nastali nakon datuma objave Poziva (25.06.2020.), što se dokazuje datumom izdavanja računa.

   14)Mogu li biti sufinancirani prateći radovi na obnovi fasade, npr. zamjena limarije, ugradnja novih klupčica…? Što je opravdani troška prilikom provedbe mjere zamjene vanjske stolarije?

   U tekstu Javnog poziva se za svaku mjeru navode opravdani pripadajući troškovi.

   Za mjeru toplinske izolacije vanjskih zidova grijanog prostora, važno je da se zadovolje tehnički uvjeti propisani tekstom Poziva (koeficijent prolaska topline mora ≤0,25 za kontinentalnu te ≤0,40 za primorsku Hrvatsku). U tom su slučaju opravdani troškovi: etics fasadni sustav – komplet (toplinska izolacija, mrežica, glet masa, žbuka, boja), ventilirana fasada – komplet, fasadni paneli – komplet, termo žbuka, vanjske klupčice, toplinska izolacija sokla – komplet (prekinut toplinski most), građevinska skela, zidarski, građevinski, limarski i ličilački popravci.

   Prilikom zamjene postojeće vanjske stolarije novom uz postizanje tehničkih uvjeta Fonda, opravdani trošak je i uklanjanje stare stolarije, dobava i ugradnja nove stolarije, zidarski/ličilački popravci, unutarnje i vanjske klupčice i zaštita od sunca (rolete, grilje, brisoleji)

   15) Molim Vas za pojašnjenje Opravdanih troškova sa strane 4. poziva. Je li prihvatljivo da se radi samo fasada ili npr. samo krov, ili je prihvatljiv projekt samo onaj koji obuhvaća povećanje toplinske zaštite baš svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora (zida, stropa, poda krova, stolarije)?

   Svaka od mjera povećanja toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice smatra se cjelovitom mjerom tj. može se pojedinačno izvoditi povećanje toplinske izolacije vanjskog zida ili stropa ili poda ili krova. Nije nužno da projekt sadrži povećanje toplinske zaštite baš svih elemenata vanjske ovojnice.

   PITANJA VEZANA UZ PRIJAVU NA JAVNI POZIV

   16) Što točno podrazumijeva odnosno kad je završeno “Učitavanje prijave…” iz točke VI. Dostavljanje prijave na Poziv? Možemo li sada poslati prijavu, ako imamo svu dokumentaciju? Mogu li se slati kopije dokumenata u papirnatom obliku?

   Prijava na ovaj Javni poziv bit će moguća isključivo putem sustava za e-prijavu na javne pozive Fonda. Od 25. lipnja svi građani imaju mogućnost unutar svog korisničkog sučelja unositi podatke za prijavu i učitavati (uploadati) potrebnu dokumentaciju u pdf formatu (skeniranu). To mogu uraditi samostalno ili uz pomoć energetskog certifikatora. No, taj unos (učitavanje prijave) nije ujedno i službena prijava na Javni poziv.

   Sa službenim zaprimanjem prijava Fond započinje 1.9. u 9:00 sati, kada će i sustav za e-prijave imati omogućenu opciju „Prijavi se“. Korisnici bi se tada trebali ulogirati u svoj korisnički račun, ući u obrazac za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća te i službeno predati svoju prijavu.

   U sustavu za e-prijave, korisnici će se rangirati prema trenutku zaprimanja njihovog zahtjeva. Sredstva će se dodjeljivati dok god bude bilo raspoloživih sredstava, a kad iznos traženih sredstava premaši planirani budžet sustav za e-prijave automatski će onemogućiti daljnje prijave.

   PITANJA U VEZI ENERGETSKIH CERTIFIKATORA

   17) Gdje se na Vašoj stranici nalazi popis ovlaštenih energetskih certifikatora za obavljanje energetskog pregleda i izrade certifikata koji su mi potrebni za prijavu na natječaj?

   Na stranici http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/ nalazi se popis svih Javnih poziva Fonda, s pripadajućom dokumentacijom za pojedini poziv. Klikom na Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća pronaći ćete tekst Javnog poziva, obrazac za Izjave koje je potrebno priložiti prilikom prijave te Popis energetskih certifikatora po regijama.

   18) Smijem li koristiti uslugu energetskog certifikatora koji nije sa Liste certifikatora koju je Fond objavio?

   Energetski certifikator koji će raditi energetske preglede i certifikate i/ili pružati pomoć prijavitelju prilikom prijave na Poziv ne mora nužno biti sa Liste certifikatora koju je Fond objavio.

   MJERA UGRADNJE SUSTAVA ZA KORIŠTENJE OIE

   19)Ukoliko je u Izvješću o energetskom pregledu utvrđeno da je potrebna zamjena toplinske ovojnice vanjskog zida i krova te vanjske stolarije, je li se u ovoj iteraciji moguće prijaviti za natječaj samo kombinaciju dviju mjera – zamjene toplinske ovojnice krova i nabavu sunčanih toplinskih pretvarača, a da se zamjena toplinske ovojnice vanjskih zidova i zamjena vanjske stolarije ne radi sada i ne prijavljuje u natječaj?

   Mjera ugradnje sustava za korištenje OIE je opravdan je trošak jedino ukoliko se kombinira s mjerama povećanja toplinskih svojstava vanjske ovojnice (zid, krov, strop, pod), te ukoliko barem dvije mjere toplinske zaštite ovojnice grijanog prostora zadovoljavaju tehničke uvjete prema ovom Pozivu.

   Ako postojeće stanje obiteljske kuće već ima jednu mjeru toplinske zaštite ovojnice grijanog prostora sa zadovoljavajućim koeficijentom prolaska topline, potrebna je barem još jedna mjera toplinske zaštite ovojnice grijanog prostora koja će imati koeficijent prolaska topline sukladan tehničkim uvjetima ovog Poziva.

   ! NAPOMENA !

   Svaki odgovor Fonda temelji se na upitu i djelomičnim informacijama koje su u istom dostavljene. Odgovor ne prejudicira konačnu odluku Fonda o prihvatljivosti projekta za sufinanciranje jer ista može biti donesena tek nakon obrade pojedine prijave odnosno uvida u cjelokupnu dokumentaciju zaprimljenu na Javni poziv.

   Najčešća pitanja i odgovori – program sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća

   Datum:
   16.09.2020
   Print Friendly, PDF & Email

   Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

   X
   X