Dura
Natječaji

Poziv za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2021. i 2022. godinu

Poziv za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2021. i 2022. godinu
Poziv za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2021. i 2022. godinu

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike poziva udruge usmjerene radu sa starijim osobama da se prijave za financijsku potporu programima kojima se pridonosi poboljšanju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba u skladu sa sljedećim prioritetnim područjima:

P1. Programi usmjereni unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti starijih osoba u lokalnoj zajednici – organiziranje dnevnih aktivnosti uz obavezno informiranje starijih osoba o mogućoj štetnosti ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i osvješćivanje javnosti o nužnosti borbe protiv nasilja nad starijim osobama,

P2. Osiguravanje usluga za starije osobe u zajednici – usluga prijevoza.

Za svako prioritetno područje osiguran je zaseban iznos, a za provedbu Poziva ukupno je osigurano 7.500.000,00 kuna.

Planirano trajanje programa je dvije godine (24 mjeseca). Rok za podnošenje prijava je 30 dana, a završava 30. rujna 2020. godine.
 

Prihvatljivim prijaviteljem smatra se udruga odnosno neprofitna organizacija koja udovoljava sljedećim općim uvjetima:

·         upisana je u Registar udruga i djeluje najmanje dvije godine, zaključno s danom objave Poziva, u Republici Hrvatskoj;

·         za prioritetno područje 1. prijavitelj može biti samo udruga (upisana u Registar udruga), a za prioritetno područje 2. prijavitelj može biti ili udruga upisana u Registar udruga ili neprofitna organizacija upisana u drugi odgovarajući registar (upisnik);

·         upisana je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje, u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;

Prijavitelj mora udovoljiti i drugim uvjetima koji su detaljno navedeni u Uputama za prijavitelje.

Natječajna dokumentacija: https://mrosp.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti//Natje%C4%8Dajna%20dokumentacija.zip
 

Za prijavu:

https://www.financijskepodrske.hr/home/prikaz_natjecaja/program/100148

https://www.financijskepodrske.hr/home/prikaz_natjecaja/program/100149

 

VAŽNO!

Obavezni posebni uvjeti prihvatljivosti za prijavu na prioritetno područje 1. Programi usmjereni unapređenju kvalitete života starijih osoba u lokalnoj zajednici – organiziranje dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici su:

§  dostavljen dokaz o pravnom temelju korištenja prostora u mjestu u kojem se pruža usluga korisnicima (npr. odluka, ugovor, izjava kojom se potvrđuje da raspolažu prostorom i opremom ili slično);

§  program će se provoditi na izoliranim područjima (otoci) ili u jedinicama lokalne samouprave koje se prema indeksu razvijenosti nalaze u području ispodprosječno rangirane jedinice lokalne samouprave te spadaju u skupine I. – IV.;

§  korisnici programa (starije osobe koje sudjeluju u organiziranim dnevnim aktivnostima) trebaju biti stanovnici prethodno navedenih područja;

§  u aktivnosti programa izravno treba biti uključeno najmanje 40 korisnika starije životne dobi koji žive u vlastitim kućanstvima i u udomiteljskim obiteljima. Iznimno, broj korisnika može biti i manji ukoliko se radi o izoliranim i slabo naseljenim područjima te otocima.

Više:

Opći i posebni ciljevi Poziva
 

Natječajni postupak provodi se u skladu sa Zakonom o udrugama[1] i Uredbom o kriterijima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge[2].

Opći cilj ovog Poziva je podržati programe koji pridonose provedbi prethodno navedenih strateških dokumenata s ciljem ublažavanja socijalne isključenosti i uključivanja starijih osoba u život zajednice.

Posebni ciljevi Poziva su:

1. Organiziranje dnevnih aktivnosti za starije osobe prilagođenih potrebama i interesima starijih osoba i to na područjima jedinica lokalne samouprave koje se prema indeksu razvijenosti nalaze u području ispodprosječno rangirane jedinice lokalne samouprave te spadaju u skupine I. – IV. i u izoliranim područjima (na otocima) u Republici Hrvatskoj.

2. Informiranje i podizanje razine svijesti o pravima starijih osoba te prevencija zlouporabe ugovora o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju starijih osoba.

3. Osiguravanje usluge prijevoza za starije osobe (kojima te usluge nisu ili su teško dostupne) radi poboljšavanja kvalitete njihova života i što dužeg ostanka u vlastitom domu.

Prioritetna područja Poziva

Poziv za financiranje dvogodišnjih programa usmjeren je na unapređenje kvalitete života starijih osoba te je podijeljen na dva prioritetna područja:

P1. Programi usmjereni unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti starijih osoba u lokalnoj zajednici – organiziranje dnevnih aktivnosti uz obavezno informiranje starijih osoba o mogućoj štetnosti ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i osvješćivanje javnosti o nužnosti borbe protiv nasilja nad starijim osobama

P2. Osiguravanje usluga za starije osobe u zajednici – usluga prijevoza

Ukupna vrijednost Poziva i planirani najniži i najviši financijski iznos po prioritetnim područjima te pojedinačnim programima
 

Za financiranje programa u okviru ovog Poziva raspoloživ je iznos od 7.500.000,00 kuna.

Ukupno planirana vrijednost po prioritetnim područjima i potpodručjima:

Za prioritetno područje 1. Programi usmjereni unapređenju kvalitete života i zaštiti starijih osoba u lokalnoj zajednici: 4.500.000,00 kuna.

Najmanji iznos koji će se dodijeliti po programu u ovom području je 80.000,00 kuna,

Najveći iznos koji će se dodijeliti po programu u ovom području je 150.000,00 kuna.

Za prioritetno područje 2. Osiguravanje usluga za starije osobe u zajednici – usluga prijevoza3.000.000,00 kuna.

Najmanji iznos koji će se dodijeliti po programu u ovom području je 80.000,00 kuna,

Najveći iznos koji će se dodijeliti po programu u ovom području je 150.000,00 kuna.

 

Datum:
16.09.2020
Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X