Dura
Novosti

POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA ZA RAZDOBLJE LISTOPAD – PROSINAC 2020.

POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA ZA RAZDOBLJE LISTOPAD – PROSINAC 2020.
POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA ZA RAZDOBLJE LISTOPAD – PROSINAC 2020.

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) objavio JE uvjete za korištenje Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19) za razdoblje listopad – prosinac 2020. godine.


Prihvatljivi poslodavci su:

 • Trgovačka društva
 • Obrti
 • OPG
 • Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koji su osigurani po toj osnovi
 • Ostali poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost u prihvatljivim sektorima i po toj osnovi su obveznici poreza na dobit.

Ciljane skupine poslodavaca

1.skupina – Poslodavci iz sljedećih sektora:

 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo
 • Prijevoz i skladištenje –prijevoz putnika i to kopnom, zrakom i vodom, te zračni prijevoz robe
 • Uslužne djelatnosti u vezi s prijevozom
 • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
 • Ostale uslužne djelatnosti – popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja
 • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača

2. skupina

 • Svi poslodavci neovisno o djelatnosti koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), te koji su zatvoreni odlukom epidemiologa.
 • Poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave).

3. skupina

Poslodavci koji zapošljavaju manje od 10 zaposlenih (mikropoduzetnici) bez obzira na djelatnost.

Ciljane skupine radnika

Potpore mogu primati zaposleni radnici kod poslodavca bez obzira na to jesu li zaposleni na određeno ili neodređeno radno vrijeme, mogu biti građani RH, EU ili trećih zemalja, raditi na puno ili nepuno radno vrijeme, imati status samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i upućenog radnika, kao i radnici zaposleni u podružnicama/predstavništvima stranih tvrtki u RH. Svi radnici moraju biti zaposleni prije 30. rujna 2020. godine.

Visina potpore može iznositi najviše do 4000 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu prema postotku pada prihoda/primitaka i to na sljedeći način:

Pad prihoda/primitaka                  Visina potpore

od 40,00% do 44,99%                     2.000 kn

od 45,00% do 49,99%                     2.500 kn

od 50,00% do 54,99%                    3.000 kn

od 55,00% do 59,99%                    3.500 kn

od 60,00% i više                             4.000 kn

Doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje (MO II. stup) i iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore.

Poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili Odlukom epidemiologa:

 • 2.000 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 1 do 14 dana
 • 4.000 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 15 dana i nadalje
 • doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje (MO II. stup), odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore.

Kriteriji za primanje potpore

Poslodavci moraju dokazati da su u razdoblju od 01.04. do 30.09.2020. godine (kvartal Q2 i Q3/2020.) imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isto razdoblje 2019. godine (01.04. do 30.09.2019. godine; kvartal Q2 i Q3/2020.) i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece. Tromjesečni obveznici PDV-a pad prihoda/primitaka dokazuju kumulativno za kvartale Q2 i Q3 u odnosu na isto razdoblje 2019. godine

Poslodavci kojima je ograničen rad Odlukama stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave):

 • trebaju dokazati da su u 09/2020. godine imali pad prihoda/primitaka u odnosu na 09/2019. i to na temelju predaje PDV obrasca za 09/2020. i 09/2019. PU ukoliko traže potporu za listopad, odnosno dokazati da su u mjesecu
 • koji prethodi onome za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec 2019.g. i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece.

ILI

 • dokazati da su u razdoblju od 01.04. do 30.09.2020. godine imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isto razdoblje 2019. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece. Tromjesečni obveznici PDV-a
 • Dokazuju pad prihoda/primitaka kumulativno za Q2 i Q3/2020. u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Predaja zahtjeva

Poslodavci mogu zahtjeve poslati putem online aplikacija na web stranici Mjere očuvanje radnih mjesta.

Zahtjevi zaprimljeni od 26.10. do 25.11.2020. godine – odobravaju se za isplatu potpore za 10, 11 i 12/2020

Zahtjevi zaprimljeni od 26.11. do 25.12.2020. godine – odobravaju se za isplatu potpore za 11 i 12/2020

Zahtjevi zaprimljeni od 26.12.2020. do 25.01.2021. godine -odobravaju se za isplatu potpore za 12/2020

Dodatne informacije za poslodavce koji žele koristiti potpore za listopad!

Prema obavijesti HZZ-a od 26.10.2020. godine više se neće moći slati zahtjevi za mjere:

a) Očuvanja radnih mjesta COVID-19 razdoblje rujan – prosinac 2020. i

b) Očuvanja radnih mjesta COVID-19 mikropoduzetnici rujan – prosinac 2020.

već se isključivo mogu predavati samo zahtjevi za mjeru Očuvanja radnih mjesta COVID-19 listopad – prosinac 2020.

Dodatna pojašnjenja/informacije koja se odnose na postupanja sa zahtjevima predanim za mjere rujan – prosinac 2020., a u kontekstu nove mjere listopad – prosinac 2020 možete vidjeti OVDJE

Izvor HZZ

Datum:
30.10.2020
Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X