Dura
Natječaji

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA OBJAVILO ČETIRI JAVNA POZIVA U PODRUČJU SPORTA

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA OBJAVILO ČETIRI JAVNA POZIVA U PODRUČJU SPORTA
MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA OBJAVILO ČETIRI JAVNA POZIVA U PODRUČJU SPORTA

Javni poziv za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2021. godini

 

Cilj Javnog poziva za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2021. godini je poticanje i potpora organizacije velikih sportskih manifestacija kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unapređenja sustava sporta te međunarodne športske promocije Republike Hrvatske.

 

Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će troškove organizacije velikih sportskih manifestacija koje u smislu ovog Javnog poziva predstavljaju sportska natjecanja međunarodnog karaktera čiji proračun za organiziranje manifestacije iznosi najmanje 3.000.000,00 kuna, a koja se održavaju na području Republike Hrvatske u vremenskom periodu od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine te koje svojom prepoznatljivošću doprinose međunarodnom ugledu i promociji Republike Hrvatske.

 

Javni poziv otvoren je danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta, odnosno od 16. prosinca 2020. godine i traje do 16. siječnja 2021. godine.

 

Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2021. godini

 

Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2021. godini raspisuje se na temelju članka 75. stavka 1. točke 2. i članka 75. stavka 7. Zakona o sportu (NN 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 – Ispravak, 98/19, 47/20 i 77/20 – Uredba) te se njime provode mjere iz Nacionalnog programa športa 2019.-2026. obuhvaćene u Općem cilju 4 „Uspostaviti sustavan i racionalan pristup upravljanja održivom športskom infrastrukturom“. Na temelju sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. (NN 135/20), Ministarstvo turizma i sporta  raspisuje Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2021. godini.

 

Cilj Natječaja je poticanje razvoja sportske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u sportu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje nove sportske infrastrukture na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unaprjeđenja sustava sporta te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske.

 

Cilj je i ispraviti pogreške na postojećim sportskim građevinama koje utječu na kvalitetu bavljenja sportom s obzirom na tehničke uvjete i druge propise koje sportske građevine trebaju zadovoljavati kako bi bile odgovarajuće za sigurno i nesmetano obavljanje sportske aktivnosti svim korisnicima, a ujedno i da bi bile kompatibilne s propisima krovnih svjetskih ili europskih udruženja za pojedini sport.

 

Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta, odnosno od 16. prosinca 2020. godine do 20. siječnja 2021. godine.

 

Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2021. godini

Temeljni ciljevi Natječaja su osmisliti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta, a usmjerene su na poticanje bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, organiziranje sportskih natjecanja ili sudjelovanja na sportskim natjecanjima. Prema ciljevima Natječaja za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2021. godini, Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će sportske programe po sljedećim programskim područjima:

1. PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem;

2. PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske;

3. PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja.

 

Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta, odnosno od 15. prosinca 2020. godine do 15. siječnja 2021. godine.

 

Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja te Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2021. godini.

 

 

Ukupna vrijednost raspisanih natječaja je 18.043.260,00 kuna odnosno 15.100.208,00 kuna za Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja te 2.943.052,00 kuna za Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“.

 

Temeljni ciljevi su osmisliti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta, a usmjerene su na poticanje bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, organiziranje sportskih natjecanja ili sudjelovanja na sportskim natjecanjima te omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenu psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

 

Natječajima se provode mjere iz Nacionalnog programa športa 2019. – 2026. obuhvaćene u Općem cilju 2 „Unaprijediti zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje i povećati promocijske vrijednosti športa“.

 

Natječaji su otvoreni danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta, odnosno od 15. prosinca 2020. godine do 15. siječnja 2021. godine.

 

VIŠE INFORMACIJA O SVIM NATJEČAJIMA I PRIJAVNU DOKUMENTACIJU MOŽETE NAĆI NA POVEZNICI: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/11414

Datum:
18.12.2020
Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X