Dura
Natječaji

SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA U OKVIRU PROGRAMA EU I INOZEMNIH FONDOVA

Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2021. godinu.

 

I. Ured za udruge će temeljem ovog Javnog poziva sufinancirati projekte koje je Europska komisija, nadležna provedbena agencija ili drugo Ugovorno tijelo odobrilo odnosno ugovorilo na temelju natječaja i programa iz točke II.:

 • čiji nositelji su organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koja je registrirana i djeluje u Republici Hrvatskoj, a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj
 • u kojima organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, imaju ulogu partnera na projektu, koji se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj,
 • čiji su nositelji projekta i partneri ostale organizacije civilnoga društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove, zadruge upisane u Registar neprofitnih organizacija), koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj, pri čemu sufinanciranje tih projekata može ovisiti o raspoloživosti sredstava.

 

II. Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene s Ugovornim tijelom u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske:

 • Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.
 • Švicarsko-hrvatski program suradnje
 • Europska teritorijalna suradnja – prekogranična (Interreg A), transnacionalna (Interreg B) i međuregionalna suradnja (Interreg C)
 • natječaj raspisan od Veleposlanstva Republike Francuske u RH: „Jačanje francusko-hrvatskih partnerstava među organizacijama civilnog društva“
 • Erasmus +: Sport
 • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
 • Obzor 2020.
 • Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSI
 • Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva
 • Zdravlje za rast – Treći višegodišnji program EU u području zdravstva
 • Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR)
 • Višekorisnička IPA
 • Kreativna Europa
 • Program Life 2014.-2020.
 • Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti (CERV)
 • Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora i  Kraljevine Norveške 2014.-2021.
 • natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu
 • natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta.

 

Nositelji projekta odnosno partneri mogu zatražiti sufinanciranje za projekte:

 1. za koje je potpisivanje ugovora s Ugovornim tijelom preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti, a koji su ugovoreni:
  1. tijekom 2020. godine, ukoliko se aktivnosti provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2021. godini;
  2. tijekom 2021. godine;
  3. iznimno, prihvatljivi su za sufinanciranje i projekti ugovoreni tijekom 2019. godine u okviru Švicarsko – hrvatskog programa suradnje, ukoliko se aktivnosti provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2021. godini;
 2. za koje je službena objava rezultata natječaja (a ne potpisivanje ugovora) od strane Ugovornog tijela preduvjet početka provedbe aktivnosti, a za koje su rezultati službeno objavljeni:
  1. tijekom 2020. godine, ukoliko se aktivnosti provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2021. godini;
  2. tijekom 2021. godine.

 

III. Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva u 2021. godini iznosi  6.950.000,00 kuna.

Postotak sufinanciranja udjela nositelja projekta odnosno partnera, koji se može odobriti od strane Ureda za udruge definiran je za svaki pojedini program u tablici koja se nalazi na poveznici u nastavku. Više informacija te detalje o prijavi i rokovima pronađite na poveznici: https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/financiranje-programa-i-projekata-udruga-iz-javnih-izvora/sufinanciranje/sufinanciranje-2021/5301

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X