Dura
Natječaji

Javni natječaj za udruge za sufinanciranje projekata zaštite okoliša

Predmet Javnog natječaja za sufinanciranje projekata zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Natječaj) je sufinanciranje projekata u području:

 • sprječavanja nastanka otpada i ponovne uporabe,
 • organizacije ekoloških akcija čišćenja podmorja,
 • organizacija ekoloških akcija čišćenja speleoloških objekata i
 • provodenje aktivnosti za podizanje svijesti o prilagodbi klimatskim promjenama
 • pružanja pomoći informiranja javnosti o ulozi u zaštiti okoliša
 • promicanje načela ekološkog upravljanja i važnosti eko-oznaka

SREDSTVA FONDA I SUFINANCIRANJE

Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Natječaju iznose 2.200.000,00 kn, a osigurana su Izmjenama i dopunama Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu na stavci Ostali projekti i programi zaštite okoliša (K 200008) i na stavci Potpora prilagodbi klimatskim promjenama (K200021).

Fond odobrava donacije sukladno postotnom učešću utvrđenom općim aktima Fonda. Najmanji iznos donacije koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 20.000,00 kn, a najveći iznos po pojedinom projektu je 80.000,00 kn.

Za sigurnost korištenja proizvoda iz ponovne uporabe sva odgovornost je na korisnicima ovog Natječaja. Proizvode iz ponovne uporabe potrebno je označiti znakom „ponovne uporabe“ (znak „ponovne uporabe“ dostupan je na mrežnim stranicama Fonda), a nove korisnike je potrebno upoznati sa svim prednostima/nedostacima istog.

Provedba projekta mora biti dovršena najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora. Projekti se moraju provoditi na području Republike Hrvatske.

 

KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na prijavu projekta podnošenjem ponude na Natječaj imaju organizacije civilnog društva (u daljnjem tekstu: Udruga), registrirane prema Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19).

 

Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti Udruga:

 • koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje 1 godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Natječaja,
 • koja je programski usmjerena na rad u jednom od područja: ekologije, zaštite okoliša i prirode, zaštite mora i morskog okoliša, klimatskih promjena, održivog razvoja, speleologije, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge,
 • koja djeluje u službi općeg zajedničkog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavnom Republike Hrvatske,
 • koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i
 • koja je ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava iz prethodno sklopljenih ugovora o sufinanciranju te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

 

Udruga se može javiti na Natječaj samostalno ili u partnerstvu. Ponudu na Natječaj podnosi udruga koja je nositelj projekta. Svaka udruga može kao nositelj projekta prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta (2) u sklopu ovog Natječaja. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnog područja Natječaja. Partnerstvo u projektu dokazuje se ispravno i potpuno ispunjenom i ovjerenom Izjavom o partnerstvu, od strane svih partnera u projektu.

Rok za prijavu podnošenjem ponude je 30. studeni 2021. godine.

Za prijavu i više informacija: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=166

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X