Dura
Novosti

DURA DOBILA 4 ADRION PLUS PROJEKTA

Jadranko-jonski program transnacionalne suradnje (ADRION) 2014.-2020. odobrio je 4 nova Plus projekta za Dubrovačku razvojnu agenciju, a Poziv je usmjeren na odobrene projekte s 1. Poziva na dostavu projektnih prijedloga, koji su dovršeni do 31. srpnja 2021. godine.

Approdi PLUS „From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations PLUS“

Specifični cilj projekta su promicanje i valorizacija kulturne baštine u Jadransko-jonskom području kroz istraživanja o povijesnim utjecajima pomorskog prometa, implementacija novih ekoturistickih proizvoda i usluga vezanih uz stare luke te zajednički strateški plan za poticanje ekoturizma.

Trajanje projekta: 1.1.2022. – 30.6.2022.

Vodeći partner: Universita degli Studi di Teramo

DURA proračun: 31.850 EUR

ECO-NautiNET PLUS „Networks support for SMEs in the Nautical sector of the Adriatic-Ionian Region PLUS“

Cilj projekta je poboljšati međunarodnu konkurentnost i inovativnost malih i srednjih poduzeća u nautičkom sektoru kroz inovativni model mreže temeljen na višerazinskom pristupu. Projekt će kapitalizirati postojeća testirana iskustva u nautičkoj mreži, pružajući također inovativne aspekte za prenosivost i održivost mreže, pružajući poslovnim organizacijama za podršku, malim i srednjim poduzećima i istraživačkim institutima nove instrumente koji podržavaju stvaranje i trajanje mreža s posebnim osvrtom na nautički sektor.

Trajanje projekta: 1.1.2022. – 30.6.2022.

Vodeći partner: Chamber of Achaia

DURA proračun: 18.682,40 EUR

SeAdrion PLUS „Fostering diffusion of Heating & Cooling technologies using the seawater pump in

the Adriatic-Ionian Region PLUS“

Projekt SEADRION postigao je veliki uspjeh, a glavni rezultati su instalacija tri toplinske pumpe morske vode za različite primjene te razvoj web platforme koja nudi vrijedan alat za umrežavanje i razmjenu znanja zainteresiranim stranama. Osim toga, na web platformi se prikazuju informacije i rezultati za jedno pilot postrojenje, što je korisno za daljnju analizu i unapređenje ovakvih sustava. Kako bi proširio znanje stečeno tijekom projektnih aktivnosti i približio rezultate i postignuća projekta još široj javnosti, SEADRION PLUS će se fokusirati na širenje i promotivne akcije o mogućnostima implementacije sustava toplinskih pumpi morske vode.

Trajanje projekta: 1.1.2022. – 30.6.2022.

Vodeći partner: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje

DURA proračun: 20.295 EUR

SMILE PLUS „FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region PLUS“

SMILE PLUS namjerava ažurirati i širiti scenarije mobilnosti koji proizlazi iz projekta SMILE kao potpora novim prometnim politikama u prometom zagušenim urbanim područjima.

Aktivnosti će biti koncentrirane u 4 zemlje (Slovenija, Hrvatska, Srbija i  Italija) i sastojat će se od ažuriranja scenarija mobilnosti za svakog partnera  kako bi osigurali njihovu otpornost na utjecaje pandemije uzrokovane bolesti COVID-19 te njihove diseminacije.

Trajanje Projekta: 1.1.2022. – 30.6.2022.

Vodeći partner: Regionalni Razvojni Center Koper

DURA proračun: 26.821,40 EUR

 

Ciljevi novog, ograničenog poziva su:

  1. Povećanje svijesti o ulozi europske teritorijalne suradnje kod povećanja kohezije
  2. Promoviranje rezultata završenih projekata na nacionalnoj i regionalnoj razini
  3. Promoviranje koristi, važnosti i mogućnosti prijenosa rezultata završenih projekata
  4. Pružanje informacija o upravljanju i provedbi europskih projekata budućim korisnicima

 

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X