Dura
Novosti

DURA DOBILA 4 ADRION PLUS PROJEKTA

Jadranko-jonski program transnacionalne suradnje (ADRION) 2014.-2020. odobrio je 4 nova Plus projekta za Dubrovačku razvojnu agenciju, a Poziv je usmjeren na odobrene projekte s 1. Poziva na dostavu projektnih prijedloga, koji su dovršeni do 31. srpnja 2021. godine.

Approdi PLUS „From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations PLUS“

Specifični cilj projekta su promicanje i valorizacija kulturne baštine u Jadransko-jonskom području kroz istraživanja o povijesnim utjecajima pomorskog prometa, implementacija novih ekoturistickih proizvoda i usluga vezanih uz stare luke te zajednički strateški plan za poticanje ekoturizma.

Trajanje projekta: 1.1.2022. – 30.6.2022.

Vodeći partner: Universita degli Studi di Teramo

DURA proračun: 31.850 EUR

ECO-NautiNET PLUS „Networks support for SMEs in the Nautical sector of the Adriatic-Ionian Region PLUS“

Cilj projekta je poboljšati međunarodnu konkurentnost i inovativnost malih i srednjih poduzeća u nautičkom sektoru kroz inovativni model mreže temeljen na višerazinskom pristupu. Projekt će kapitalizirati postojeća testirana iskustva u nautičkoj mreži, pružajući također inovativne aspekte za prenosivost i održivost mreže, pružajući poslovnim organizacijama za podršku, malim i srednjim poduzećima i istraživačkim institutima nove instrumente koji podržavaju stvaranje i trajanje mreža s posebnim osvrtom na nautički sektor.

Trajanje projekta: 1.1.2022. – 30.6.2022.

Vodeći partner: Chamber of Achaia

DURA proračun: 18.682,40 EUR

SeAdrion PLUS „Fostering diffusion of Heating & Cooling technologies using the seawater pump in

the Adriatic-Ionian Region PLUS“

Projekt SEADRION postigao je veliki uspjeh, a glavni rezultati su instalacija tri toplinske pumpe morske vode za različite primjene te razvoj web platforme koja nudi vrijedan alat za umrežavanje i razmjenu znanja zainteresiranim stranama. Osim toga, na web platformi se prikazuju informacije i rezultati za jedno pilot postrojenje, što je korisno za daljnju analizu i unapređenje ovakvih sustava. Kako bi proširio znanje stečeno tijekom projektnih aktivnosti i približio rezultate i postignuća projekta još široj javnosti, SEADRION PLUS će se fokusirati na širenje i promotivne akcije o mogućnostima implementacije sustava toplinskih pumpi morske vode.

Trajanje projekta: 1.1.2022. – 30.6.2022.

Vodeći partner: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje

DURA proračun: 20.295 EUR

SMILE PLUS „FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region PLUS“

SMILE PLUS namjerava ažurirati i širiti scenarije mobilnosti koji proizlazi iz projekta SMILE kao potpora novim prometnim politikama u prometom zagušenim urbanim područjima.

Aktivnosti će biti koncentrirane u 4 zemlje (Slovenija, Hrvatska, Srbija i  Italija) i sastojat će se od ažuriranja scenarija mobilnosti za svakog partnera  kako bi osigurali njihovu otpornost na utjecaje pandemije uzrokovane bolesti COVID-19 te njihove diseminacije.

Trajanje Projekta: 1.1.2022. – 30.6.2022.

Vodeći partner: Regionalni Razvojni Center Koper

DURA proračun: 26.821,40 EUR

 

Ciljevi novog, ograničenog poziva su:

  1. Povećanje svijesti o ulozi europske teritorijalne suradnje kod povećanja kohezije
  2. Promoviranje rezultata završenih projekata na nacionalnoj i regionalnoj razini
  3. Promoviranje koristi, važnosti i mogućnosti prijenosa rezultata završenih projekata
  4. Pružanje informacija o upravljanju i provedbi europskih projekata budućim korisnicima

This article has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the article is the sole responsibility of DURA and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or ADRION programme authorities.

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X