Dura
Natječaji

Objavljen poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih u potresu

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstva „Energetska obnova višestambenih zgrada“.

Za energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih u potresu u okviru inicijative 6. Nacionalnog plana opravka i otpornosti Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada, osigurana je alokacija u iznosu od 300 milijuna kuna, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“.

Potencijalnim prijaviteljima je na raspolaganju mogućnost stručne podrške Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Sektora za energetsku učinkovitost.

Stručna podrška odnosi se isključivo na provjeru usklađenosti projektnog prijedloga s tehničkim kriterijima Poziva. Stručna podrška provodit će se u formi individualnih konzultacija, u sklopu kojih će se vršiti uvid u sljedeće obvezne dokumente Poziva:

Prijave za korištenje stručne podrške podnose se u razdoblju od objave Poziva do kraja dana 10. travnja 2022. godine, slanjem poruke elektroničkom poštom na adresu vsz.eu@fzoeu.hr.

Po isteku roka za podnošenje prijava za korištenje stručne podrške, FZOEU/SEU će obavijestiti potencijalne prijavitelje o terminu individualnih konzultacija.

Stručna podrška pružat će se u razdoblju od 19. travnja do 12. svibnja 2022. godine, a provodit će se u prostorijama FZOEU, Radnička cesta 80, Zagreb ili, iznimno i na zahtjev, putem platforme Microsoft Teams.

Svakom potencijalnom prijavitelju će biti na raspolaganju jedan individualni termin u trajanju do najviše 120 (stodvadeset) minuta, u sklopu kojeg je moguć pregled do najviše pet (5) projektnih prijedloga.

ozivom se podupiru mjere energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini pojedinačne višestambene zgrade, kroz integrirani pristup, uz primjenu mjera povećanja potresne otpornosti zgrade i sigurnosti u slučaju požara te osiguranja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta. Na razini investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada potrebno je ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30%, čemu će doprinijeti i ovaj Poziv.

U smislu ovog Poziva višestambena zgrada je postojeća zgrada koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

  • najmanje 66% ukupne korisne površine koristi se za stanovanje;
  • ima tri (3) ili više stambenih jedinica;
  • njome upravlja upravitelj zgrade;
  • jedinstvena je arhitektonska cjelina;
  • nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano.

Predmet jednog projektnog prijedloga može biti višestambena zgrada prema gore definiranom ili neobnovljeni dio višestambene zgrade koji zajedno s obnovljenim dijelom čini jedinstvenu arhitektonsku cjelinu, pri čemu obnovljeni dio višestambene zgrade mora biti energetskog razreda A+, A, B, C u kontinentalnoj Hrvatskoj, odnosno A+, A, B u primorskoj Hrvatskoj.

U okviru Poziva dodjeljivat će se bespovratna sredstva za izradu projektne dokumentacije i provedbu energetske obnove višestambenih zgrada neoštećenih u potresu, a prijavu za ostvarenje prava na sufinanciranje u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade moći će podnijeti ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ili upravitelj zgrade.

 

Više o pozivu: https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/objavljen-poziv-za-energetsku-obnovu-visestambenih-zgrada-neostecenih-u-potresu-prvi-poziv-u-okviru-npoo-a/14463

 

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X