Dura
Natječaji

Hrvatski zavod za zapošljavanje uveo je potpore za zelena i digitalna radna mjesta

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje uveo je potpore za (samo)zapošljavanje u zelenim i digitalnim sektorima.

Zeleni poslodavci:

Potpora se može dodijeliti gospodarskim subjektima čija se djelatnost može smatrati okolišno održivom u skladu s Uredbom (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja, i to ako:

 • znatno doprinosi jednom od okolišnih ciljeva:
 • Ublažavanje klimatskih promjena,
 • Prilagodba klimatskim promjenama,
 • Održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa,
 • Prijelaz na kružno gospodarstvo,
 • Sprečavanje i kontrola onečišćenja,
 • Zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava,
 • ne šteti bitno niti jednom okolišnom cilju.

Sljedeće gospodarske djelatnosti su isključene iz dodjele potpore temeljem načela “Ne nanosi značajnu štetu”, a u skladu s Obavijesti Komisije (2021/C 58/01) o tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete u okviru Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost:

 • aktivnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući daljnju uporabu;
 • aktivnosti u okviru EU-ovog sustava trgovanja emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti;
 • aktivnosti koje se odnose na odlagališta otpada, spalionice i postrojenja za mehaničku biološku obradu;
 • aktivnosti u kojima dugotrajno odlaganje otpada može uzrokovati štetu okolišu.

Digitalna radna mjesta:

Za koje gospodarske djelatnosti se može dodijeliti potpora?

Potpora se može dodijeliti svim gospodarskim subjektima, neovisno o djelatnosti koju gospodarski subjekt obavlja.

Više informacija sljedećoj stranici

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X