Dura
Natječaji

Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala (NPOO)

 

 

Svrha (cilj) Poziva: doprinos postizanju ciljeva gospodarenjem komunalnim otpadom

 1. najmanje 55% mase komunalnog otpada mora se oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu do 2025. godine,
 2. količina komunalnog otpada odloženog na odlagališta otpada može biti najviše 10% mase ukupno proizvedenog komunalnog otpada do 2035. godine.

Status: otvoren od 4.11.2022.

Predmet Poziva: poticanje uspostave novih postrojenja za sortiranje isključivo odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala, tj. postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada, dodjelom bespovratnih sredstava iz NPOO-a.

Prihvatljivi prijavitelji:  jedinice lokalne samouprave (JLS) i grad Zagreb. Ukoliko će više JLS-ova sporazumno (udruženjem) osigurati zajedničko provođenje ove mjere gospodarenja otpadom, u sklopu projektnog prijedloga dostavlja se Sporazum između JLS-ova koje će izgraditi i koristiti postrojenje za sortiranje te u njemu određuju JLS koja će imati svojstvo Prijavitelja, odnosno Korisnika u okviru ovog Poziva.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Aktivnosti vezane uz izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga, izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole te aktivnosti vezane uz ishođenje lokacijske i građevinske dozvole;
 • Aktivnosti vezane uz pripremu i provedbu postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada;
 • Aktivnosti građenja i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada, uključujući izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja), te neophodne aktivnosti u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu;
 • Aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada;
 • Projektantski nadzor;
 • Stručni nadzor građenja;
 • Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);
 • Aktivnosti obavljanja poslova upravljanja projektom gradnje prema Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, ukoliko projekt podliježe toj obvezi;
 • Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta;
 • Aktivnosti upravljanja projektom.

Iznosi sufinanciranja:

 • Ukupna bespovratna sredstva: 124.319.250,00 kn uz
 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.002.088,50 kn do
 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava:005.418,50 kn.

Iznos bespovratnih sredstava iz NPOO-a po projektnom prijedlogu i Prijavitelju koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 70% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Rok za podnošenje prijava: Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 6. veljače 2023. do 12 sati. Datum početka zaprimanja projektnih prijava započinje 6. prosinca 2022. u 9 sati.

Više informacija o javnom pozivu te svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na poveznici.

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X