Dura
Natječaji

POZIV U NAJAVI: „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“

 

POZIV U NAJAVI:

 „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“

Ovaj Poziv je namijenjen poduzećima u sektoru prerađivačke industrije i toplinarstva koja žele uložiti u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, kao što su sunčeva energija, vodna energija, energija vjetra i biomasa. Poziv je financiran sredstvima Modernizacijskog fonda, ukupne vrijednosti 80.000.000,00 eura. Javno savjetovanje trajalo je do 26. siječnja 2023., te se uskoro očekuje objava Poziva.

Uz financijsku potporu, ovaj Poziv nudi i mogućnost jačanja konkurentnosti vašeg poslovanja, smanjenje troškova energije te ostvarivanje okolišnih ciljeva.

Predmet Poziva je podupiranje ulaganja za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije u cilju ispunjavanja sljedećih obveza Republike Hrvatske do 2030. godine:

 • smanjenja emisija stakleničkih plinova iz ETS sektora i sektora izvan ETS-a (u odnosu na 2005. godinu),
 • smanjenja potrošnje isporučene energije u odnosu na referentnu isporučenu energiju,
 • povećanja udjela obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji energije.

Prihvatljivi prijavitelji sukladno ovom Pozivu mogu biti trgovačka društva i obrtnici odnosno mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici , koji temeljem Odluke NKD, pripadaju području C Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.

 • Prijavitelj u 2021. mora imati pozitivan EBITDA (ako vodi poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dobit), odnosno nema iskazan gubitak u 2021. godini (ako vodi poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak).
 • Prijavitelj ima najmanje jednog (1) zaposlenog na puno radno vrijeme na temelju sati rada godinu dana prije predaje projektnog prijedloga.
 • Prijavitelj u trenutku podnošenja projektnog prijedloga mora biti registriran za prihvatljive djelatnosti najmanje godinu dana prije predaje projektnog prijedloga.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava iznosi 60.000.000,00 EUR, odnosno za:

 • fotonaponske elektrane – alokacija 50.000.000,00 EUR
 • elektrane na biomasu – alokacija 5.000.000,00 EUR
 • bioplinske elektrane – alokacija 5.000.000,00 EUR

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu: 100.000,00 EUR.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje po poduzetniku: 2.000.000,00 EUR.

Prihvatljivi troškovi koji se mogu financirati u okviru ovog Poziva:

 • Izgradnje integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabavu fotonaponskih modula (obuhvaća pripadnu podkonstrukciju i DC razvod) instalirane snage do 50% više od priključne snage u smjeru predaje u mrežu, pretvarača (invertera), priključnog ormara, regulacijske, mjerne i ostale opreme za prikupljanje i prikazivanje podataka, opreme obračunskog mjernog mjesta – za FN sustave u mrežnom pogonu, gromobranske instalacije FN elektrane i ostale opreme za pravilan rad sustava.
 • Izgradnje elektrane na biomasu do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za proizvodnju električne energije iz biomase.
 • Izgradnje elektrane na bioplin do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za proizvodnju električne energije iz bioplina.
 • Postavljanja sustava za skladištenje električne energije (baterije) do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za skladištenje energije (baterije), pri čemu kapacitet baterije ne smije iznositi više od 25% najviše dnevne proizvodnje električne energije u jednogodišnjem razdoblju.
 • Projektantskog nadzora i stručnog nadzora što uključuje troškove usluga projektantskog nadzora i troškove usluga stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer.
 • Koordinacije zaštite na radu što uključuje troškove usluga koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova.

Više informacija o Pozivu kao i način podnošenja projektnog prijedloga možete pročitati na sljedećoj poveznici.

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X