Dura
Natječaji

Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada                

 

 

 

Predmet Javnog poziva je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Svrha Poziva je provedba mjera i aktivnosti propisanih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine i Izmjenom Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine čime će se uspostaviti kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode i zaštitom javnog interesa te poticanja unaprjeđenja sustava sprječavanja nastanka otpada i odvojenog sakupljanja otpada. Cilj Poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Prihvatljivi prijavitelji koji ostvaruju pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu biti jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i pravne ili fizičke osobe – obrtnici sukladno članku 68. točka (1) podtočke 1. i 2. Zakona o gospodarenju otpadom.

Iznosi sufinanciranja:  bespovratna sredstva pomoći i subvencije dodjeljuju se u iznosu najviše do 150.000,00 € s intenzitetom:

  • do 80% opravdanih troškova radova za lokacije na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
  • do 60% opravdanih troškova radova za lokacije na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
  • do 40% opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 10.000.000,00 €.

Prihvatljivi i opravdani troškovi: predstavljaju neophodan i stvaran izdatak u svrhu nabave komunalne opreme i/ili uređaja za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada (osim miješanog komunalnog otpada), nabava komunalne opreme i/ili uređaja plaćenih putem transakcijskog računa, ugovora o kreditu ili temeljem ugovora o financijskom leasingu, oni koji su nastali najranije na dan početka razdoblja prihvatljivosti troškova iz točke ovog Javnog poziva, PDV se smatra opravdanim troškom ako se PDV u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju.

Sredstva pomoći i bespovratna sredstva subvencije isplaćivat će se samo za opravdane troškove ukupne vrijednosti ulaganja nastale nakon podnošenja prijave na ovaj Javni poziv. Vrijeme nastanka troškova utvrđuje se datumom izdavanja računa.

Po ovom Pozivu može se dostaviti jedna (1) prijava za sufinanciranje, a koja može sadržavati nabavu komunalne opreme i/ili uređaja i/ili aktivnosti i usluge u svrhu provedbe projekta edukacije stanovništva šireg područja.

Sredstva Fonda dodjeljuju se do 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Više informacija te svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na poveznici.

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X