Dura
Natječaji

Javni poziv za neposredno financiranje projekata “Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta”

 

 

  • PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva za neposredno financiranje projekata „Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta“ je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu projekata koji će doprinijeti kontroli populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta (u daljnjem tekstu: IAS) u Republici Hrvatskoj na određenim područjima koja su definirana uzevši u obzir razinu ugroženosti pojedinih strogo zaštićenih vrsta te područja ekološke mreže od strane IAS te neophodnu hitnost djelovanja.

  • SVRHA JAVNOG POZIVA

Svrha Javnog poziva je kontrola populacija prioritetnih IAS kako bi se umanjio njihov utjecaj na autohtone vrste i staništa. Uz kontrolu populacija na nekim lokacijama provodit će se i obnova ekosustava kao mjera za potporu sprječavanju ponovne invazije nakon aktivnosti iskorjenjivanja. Istovremeno bi se kroz provedbu ovih pilot projekata vrednovali rizici i isplativost mjera kontrole populacija prioritetnih IAS i obnove ekosustava te pratila njihova učinkovitost.

U okviru ovog Javnog poziva sredstva će se dodijeliti projektima koji će rezultirati kontrolom populacija prioritetnih IAS.

  • KORISNICI SREDSTAVA I UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Javnog poziva su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode te ostalim zaštićenim dijelovima prirode nadležne za područja na kojima je potrebno kontrolirati pojedine prioritetne IAS.

Prihvatljivi prijaviteljPrioritetna IAS
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanskemali indijski mungos
Javna ustanova Nacionalni park Mljetmali indijski mungos

 

  • SREDSTVA FONDA

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći u udjelu do 100% iznosa opravdanih troškova.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Javnog poziva je kako slijedi:

  • najniži iznos 30.000,00 EUR
  • najviši iznos 250.000,00 EUR.

Po ovom Javnom pozivu svaki prijavitelj može dostaviti jednu (1) prijavu. Raspoloživa sredstva po ovom Javnom pozivu iznose 1.400.000,00 EUR.

Rok za dostavu prijava na Javni poziv za neposredno financiranje započinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.

Sve detaljnije informacije i potrebna dokumentacija se nalazi na sljedećoj poveznici.

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X