Dura
Natječaji

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE IZRADE DOKUMENTACIJE ZA PRIPREMU PILOT-PROJEKATA VEZANIH UZ ISKORIŠTAVANJE ENERGETSKOG POTENCIJALA OTPADA KAO RESURSA (JP EU-5/2023)

 

 

 

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE IZRADE DOKUMENTACIJE ZA PRIPREMU PILOT-PROJEKATA VEZANIH UZ ISKORIŠTAVANJE ENERGETSKOG POTENCIJALA OTPADA KAO RESURSA (JP EU-5/2023)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE IZRADE DOKUMENTACIJE ZA PRIPREMU PILOT-PROJEKATA VEZANIH UZ ISKORIŠTAVANJE ENERGETSKOG POTENCIJALA OTPADA KAO RESURSA.

  • PREDMET, SVRHA I CILJ JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva za sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu pilot-projekata vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa je sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za:

  • razvoj novih tehnologija i pripremu pilot-projekata vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa na koji se primjenjuje Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021).

To podrazumijeva dokumentaciju za razvoj pilot-projekata i novih tehnologija energetske oporabe i prerade otpada u materijale koji se uporabljuju kao gorivo ili drugo sredstvo za proizvodnju energije. Slijedom navedenog, neće se financirati dokumentacija za projekte materijalne oporabe.

Otpad koji je po ovom Javnom pozivu prihvatljiv, a na koji se primjenjuje Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) je komunalni otpad, biootpad, biorazgradivi otpad te sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 106/2022) gorivi otpad (gorivo iz otpada).

Sukladno hijerarhiji gospodarenja otpadom navedeni otpad treba biti pogodan za energetsku oporabu odnosno superioran odlaganju, a inferioran materijalnoj oporabi, a sve sukladno Direktivi o otpadu. Također, prihvaćat će se i pilot-projekti koji u svrhu energetskog iskorištavanja potencijala otpada koriste energiju iz obnovljivih izvora.

Svrha ovog Javnog poziva je potaknuti pripremu projekata za razvoj novih tehnologija i pilot- projekata vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa.

  • KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na korištenje sredstava Fonda mogu ostvariti trgovačka društva u javnom i privatnom vlasništvu.

  • SREDSTVA FONDA

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati bespovratna sredstva (subvencije) trgovačkim društvima i to najviše do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektno tehničke dokumentacije, a najviše do 50.000,00 eura po jednoj prijavi.

Ukupno raspoloživ iznos sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 400.000,00 eura.

Ukoliko troškovi prelaze predviđeni maksimalni iznos sredstava po jednoj prijavi, postotni udio Fonda u opravdanim troškovima odgovarajuće se smanjuje.

Po ovom Javnom pozivu svaki prijavitelj može dostaviti jednu (1) prijavu za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za razvoj novih tehnologija i pripremu pilot-projekata vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa.

  • DOSTAVA PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Podnošenje prijava na Javni poziv započinje 19. lipnja 2023. godine od 9:00 sati. Rok za dostavu prijava završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine tj. 31. prosinca 2023. godine.

Detaljnije informacije i potrebni dokumenti se nalaze na stranici Fonda.

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X