Dura
Natječaji

Europska komisija najavljuje Program za dunavsku regiju

 

 

 

 

 

Europska komisija najavljuje Program za dunavsku regiju, a drugi Poziv za dostavu prijedloga otvara se 2. listopada 2023. godine.

Ovaj poziv za dostavu prijedloga u jednom koraku zahtijevat će od podnositelja zahtjeva da pripreme i dostave potpuni prijavni obrazac putem interneta putem Zajedničkog elektroničkog sustava za praćenje – Jems.

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti tijela javne vlasti, neprofitne organizacije, obrazovne ustanove, istraživačke organizacije i drugi relevantni dionici iz dunavske regije.

PODRUČJA PODRŠKE KOJA SU ELIGIBILNA:

Projekti predloženi u okviru drugog poziva trebaju biti usmjereni na jedan od sljedećih specifičnih ciljeva:

SC 1.1 Istraživanje i inovacije

SC 1.2 Vještine za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo

SC 2.1 Obnovljiva energija

SC 2.2 Prilagodba klimatskim promjenama i prevencija rizika od katastrofa

SC 2.3 Pristup vodi i održivo upravljanje vodama

SC 2.4 Zaštita i očuvanje prirode i biološke raznolikosti

SC 3.1 Tržišta rada i pristup kvalitetnom zaposlenju

SC 3.2 Obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje

SC 3.3 Kultura i održivi turizam

SC 4.2 Institucionalne sposobnosti za teritorijalno i makroregionalno upravljanje

 

FINANCIJSKA ALOKACIJA:

Program Dunavskog Rejona je alokacija 55.051.854,53 eura za drugi poziv za predložiti projekte.

 

TKO MOŽE PRIJAVITI?

Eligibilni aplikanti uključuju javne vlasti, neprofitne organizacije, obrazovne institucije, istraživačke organizacije i druge relevantne dionike iz Dunavskog rejona. Svaki projekt mora uključivati najmanje tri partnera za financiranje iz tri različite zemlje programa.

KAKO SE PRIJAVITI:

Detaljne smjernice i obrazac za prijavu bit će dostupni na ovoj stranici počevši od datuma otvaranja poziva, 2. listopada 2023.

 

Više informacija na sljedećoj povezici.

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X