Dura
Natječaji

Javni poziv za iskaz interesa za provedbu akcija uklanjanja otpadnih vozila na otocima (ZO 12/2023)

 

 

 1. PREDMET, SVRHA I CILJ JAVNOG POZIVA

Ovim Javnim pozivom za iskaz interesa za provedbu Akcija uklanjanja otpadnih vozila na otocima Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prikuplja podatke o otpadnim vozilima poznatih i nepoznatih vlasnika i nepropisno odbačenim otpadnim vozilima na otocima, u svrhu provođenja akcija uklanjanja otpadnih vozila radi sprečavanja nastanka i/ili smanjenja na najmanju moguću mjeru onečišćenja okoliša, ugrožavanja ljudskog zdravlja, uzrokovanja šteta biljnom i životinjskom svijetu i drugih šteta.

Predmet Javnog poziva odnosi se na odbačena otpadna vozila kategorija M1 i N1, sukladno članku 3. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 125/15, 90/16, 60/18, 72/18 i 81/20).

Fond će na temelju dostavljenih podataka organizirati i koordinirati akcije uklanjanja otpadnih vozila u suradnji sa obrađivačem otpadnih vozila i predstavnicima jedinica lokalne samouprave te drugim dionicima.

Svrha ovog Javnog poziva je prikupljanje podataka o otpadnim vozilima i lokacijama na kojima se nalaze odbačena otpadna vozila na otocima. Dinamični rast broja automobila dovodi do konstantnog povećanja broja vozila koja izlaze iz uporabe. Takva vozila potrebno je pravilno zbrinuti. Provođenje ovakve akcije osim što direktno utječe na smanjenje negativnog utjecaja na okoliš§, poziva i na veću ekološku svijest.

Cilj svih lokalnih akcija čišćenja usmjeren je na očuvanje prirodnih ljepota kojima je Republika Hrvatska bogata te jačanje svijesti o važnosti odgovornog gospodarenja otpadom s ciljem očuvanja okoliša, prirode i planete Zemlje.

 1. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi prijavitelji sukladno ovom Javnom pozivu su jedinice lokalne samouprave na otocima i jedinice lokalne samouprave na kopnu kojima administrativno pripadaju otoci i ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • podnesu prijavu sukladno uvjetima ovog Javnog poziva,
 • dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovom Javnom pozivu,
 • prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju na uklanjanju otpadnih vozila odbačenih u okoliš$ za koje se odobravaju sredstva po ovom Javnom pozivu i sklope ugovor s Fondom sukladno ovom Javnom pozivu i općim aktima Fonda,
 • ulažu vlastita sredstva,
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu,
 • nemaju poslovne račune u blokadi,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 • pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda.
 1. ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA

Rok za dostavu prijava na ovaj Javni poziv završava 31. listopada 2023. godine do 16:00 sati. Dopuštena je zajednička prijava više JLS-ova na jednom otoku.

Obavezna dokumentacija, prilozi i detaljnije informacije dostupne su na stranici FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST.

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X