Dura
Natječaji

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Obnova javne kulturne infrastrukture”

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 6. prosinca 2023. godine otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Obnova javne kulturne infrastrukture” (PK.6.4.01). Poziv je financiran bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), a provodi se u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Prioriteta 6. Jačanje zdravstvenog sustava, promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, Specifičnog cilja RSO4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama.

Na osnovi  inicijative  i analize koju je provelo Ministarstvo kulture i medija te Vladine politike ravnomjernog regionalnog razvoja ulagat će se u temeljnu kulturnu infrastrukturu: knjižnice, muzeje, kina i domove kulture kako bi se prilagodili standardima današnjeg vremena te omogućila energetska obnova i modernizacija čime se građanima omogućuje veća dostupnost sudjelovanja u kulturi.

Predmet su Poziva ulaganja u unaprjeđenje (obnovu) javne kulturne infrastrukture, a njegova je svrha povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito pripadnika ranjivih skupina i stvaranje preduvjeta za razvoj inovativnih usluga u kulturi.

Prihvatljivi su prijavitelji ustanove u kulturi, u skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prihvatljive su aktivnosti: priprema studijske i projektno-tehničke dokumentacije (analize, studije, elaborati, rješenja, projekti, troškovnici, izvješća i sl.), obnova i/ili opremanje zgrada javne kulturne infrastrukture, upravljanje projektom i administracija, promidžba i vidljivost projekta.

Ukupna bespovratna sredstva koja se mogu dodijeliti u okviru Poziva iznose 70.000.000,00 EUR. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinačnom projektnom prijedlogu iznosi 6.000.000,00 EUR, a najniži 200.000,00 EUR. Maksimalna stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova po pojedinačnom projektnom prijedlogu iznosi 85 %.

Projektne se prijave zaprimaju od 1. veljače 2024. od 9,00 sati, a krajnji je rok za podnošenje prijava 31. prosinca 2024. do 9,00 sati.

Više informacija na sljedećoj povezici.

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X