Dura
Novosti slider

DURA-i odobreno 5 EU projekata iz Interreg programa!

Dubrovačkoj razvojnoj agenciji odobreno je ukupno 5 projekata koji kreću s provedbom u 2024. godini: dva iz Interreg EURO-MED programa te tri iz programa Prekogranične suradnje ITALIJA-HRVATSKA u sveukupnom iznosu od 1.375.130,00 EUR.

IZ PROGRAMA TRANSNACIONALNE SURADNJE INTERREG EURO-MED provodit će se projekti:

COOL NOONS na temu promicanja prilagodbe klimatskim promjenama u urbanom turizmu kroz uključivanje građana i testiranje inovativnih rješenja, uključujući ona temeljena na prirodi (nature-based solutions – NBS). Kroz projekt će se analizirati podaci o turističkom tokovima i predložiti će se rješenja koja se bave rizikom izazvanim klimatskim promjenama te, u slučaju Dubrovnika, testirat će se upravljanje turističkim tokovima tijekom najtoplijeg doba dana kroz ponudu sadržaja proširene stvarnosti u Pomorskom muzeju. Ukupni proračun za DURA-u iznosi 260.558,00 EUR.

HERIT ADAPT na temu izrade novog modela održivog turizma koji će se testirati u 8 Euro-MED pilot regija različitih tipologija, uključujući UNESCO lokalitete kao što je grad Dubrovnik i Alhambra. Pilot aktivnost u gradu Dubrovniku uključivat će izradu digital twin Kneževog dvora u suradnji sa Zavodom za obnovu Dubrovnika, putem kojeg će se pratiti utjecaj klimatskih promjena na samu građevinu. Ovaj je projekt svojevrsni nastavak projekta HERIT DATA, provedenog unutar istog programa u razdoblju 2014. – 2020. Ukupni proračun za DURA-u je 303.800,00 EUR.

IZ PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG ITALIJA-HRVATSKA provodit će se projekti:

TESTEAT na temu valorizacije eno-gastronomske baštine u poticanju održivog razvoja prekograničnog područja. TESTEAT pristup će oblikovati inovativne prekogranične turističke ponude kroz promociju talijanske i hrvatske eno-gastronomske baštine, osposobljavanje ljudskih resursa i primijenjena rješenja na ruralnom/obalnom projektnom području. Zajedno s Općinom Ston, DURA će popisati nematerijalnu eno-gastronomsku baštinu, istražiti tržišta o specifičnim obrascima ponašanja  i prehrambenim potrebama posjetitelja kako bi se stvorila inovativna eno-gastronomska ponuda prilagođena suvremenoj turističkoj potražnji. Osim toga, DURA će imati aktivnu ulogu u organizaciji osposobljavanja i strukovnog obrazovanja gdje će provoditi radionice angažirajući stručnjake iz područja turizma. Ukupni proračun za DURA-u je 246.460,00 EUR.

VALUE plus koji kapitalizira rezultate projekta „Value“ provedenog u okviru Interreg ITALIJA-HRVATSKA programa 2014. – 2020. Iskustva iz prethodnog projekta pokazala su potrebu za diverzifikacijom turizma u svrhu disperzije posjetitelja iz stare gradske jezgre prema kulturnoj ponudi u bližem zaleđu. U ovom projektu valorizirat će se postojeća povijesna ruta dubrovačkog renesansnog vodovoda. Kroz svu potrebnu dokumentaciju za novu ponudu šetnice koja pridonosi konceptu zdravog i pješačkog turizma i daje prirodne poveznicu prostora, valorizirat će se vrijedni arhitektonski/kulturno-povijesni artefakti. Ukupni proračun za DURA-u je 282.355,00 EUR.

SITE čiji je cilj povećati atraktivnost turističkih destinacija u programskom području i poticati turizam tijekom cijele godine kroz prekogranično širenje kulture Univerzalnog dizajna u turističkom ekosustavu promicanjem društvene uključenosti, sudjelovanja i dijeljenja i to korištenjem ICT-a u svrhu smanjenja barijera (arhitektonskih, osjetilnih, komunikacijskih) koje ograničavaju pristup osobama s invaliditetom, obiteljima s djecom i starijim osobama. Aktivnosti koje će se provoditi kroz ovaj projekt vezane su za obradu i prilagodbu edukativnih izdanja Dubrovačkih muzeja. Djeci će se kroz digitalizaciju približili stalni postav Dubrovačkih muzeja kroz koji mogu upoznati bogatu povijest i nematerijalnu baštinu Dubrovnika. Ukupni proračun za DURA-u je 281.957,64 EUR.

DURA trenutno provodi više međunarodnih projekata, a novi projekti u fazi su ugovaranja i kreću s provedbom. Projekti DURA-e pokrivaju različita područja djelovanja – od održivog turizma, kulture, poticanja poduzetništva, pametnih gradova i tehnologije, digitalizacije, ruralnog razvoja i gastronomije, urbane mobilnosti, socijalnih usluga zajednice, i sl., a svaki je projekt specifičan, predstavlja dodatnu vrijednost Dubrovniku i od javnog je interesa.

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X