Dura
Novosti

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Grada Dubrovnika za 2023. godinu

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (,,Narodne novine”, br. 123/17) i Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (,,Narodne novine”, br. 89/18) jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uvedena je obveza izrade i donošenja provedbenih programa.

Provedbeni program Grada Dubrovnika kratkoročni je akt strateškog planiranja koji osigurava provedbu posebnih ciljeva utvrđenih u planovima razvoja Grada Dubrovnika te vrijedi za razdoblje trajanja mandata izvršnog tijela.

Obveza izrade i podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenih programa samoupravnih jedinica propisana je odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (,,Narodne novine”, br. 6/19).

U skladu s navedenim, Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Grada Dubrovnika za razdoblje 2022. – 2025. izvješće je o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata. Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Grada Dubrovnika izrađuje se za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023.  

U Provedbenom programu Grada Dubrovnika definirano je 13 mjera:

 1. Uređenje naselja i stanovanje
 2. Komunalno gospodarstvo
 3. Odgoj i obrazovanje
 4. Briga o djeci
 5. Socijalna skrb
 6. Primarna zdravstvena zaštita
 7. Kultura, tjelesna kultura i sport
 8. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša
 9. Protupožarna i civilna zaštita
 10. Promet i održavanje javnih prometnica
 11. Gospodarski razvoj
 12. Lokalna uprava i administracija
 13. Demografija

Dokumenti uz članak:

Dopis DURA godišnje izvješće za 2023. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Dubrovnika za 2023. godinu

Prilog 1. PPGD – godišnji izvještaj za 2023

Zaključak odobrenja godišnjeg izvješća i tabelarnog prikaza

 

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X